VEX 123 Sensörlerinde Sorun Giderme

Robotunuz sensör geri bildirimini kullanırken amaçlandığı gibi davranmadığında sorunlarınızı bulmak ve düzeltmek için adım adım sorun giderme prosedürünü takip edebilirsiniz. Bu makale, sorun giderme sürecindeki adımları açıklayacak ve bu adımların nasıl kullanılacağına ilişkin ipuçları sağlayacaktır. 

Bu sürecin adımları şunlardır:

 1. Sorunu tanımlayın
 2. Donanımı kontrol edin
 3. Yazılımı kontrol edin
 4. Verileri analiz edin ve uygulayın

Sorunu Tanımlayın

Sensörünüzde sorun gidermenin ilk adımı, soruna sensörün neden olup olmadığını belirlemektir. Gözlemlenen robot davranışını amaçlanan robot davranışıyla karşılaştırın. Sorunlu davranış bir sensörden mi kaynaklanıyor? Sorunun bir sensörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa robotunuzdaki sensörlerle ilgili aşağıdaki makaleyi/makaleleri okuyun.

VEX 123 Sensörleri:

Hangi sensörün istenmeyen davranışa neden olduğunu belirledikten sonra süreçte ilerleyebilirsiniz.


Donanımı Kontrol Et

İkinci adım, sensörün amaçlandığı gibi çalışabildiğinden emin olmak için robotun donanımını kontrol etmektir. Aşağıdaki donanım hususlarının her biri sensörünüzün işlevselliğini etkiliyor olabilir.

Sensörün engellenmediğini kontrol edin

Copy_of_eye-sensor-callout.png

Sensörün robotunuzun neresinde bulunduğuna bakarak başlayın. Sensör Art Ring gibi bir şey tarafından mı engelleniyor? Sensörün amaçlandığı şekilde çalışması için gereken alana sahip olduğundan emin olun.

Burada gösterildiği gibi Göz Sensörü, algılaması amaçlanan nesneye yönelik net bir görüş hattına sahiptir.


Sensör Bağlantısını Kontrol Edin 

IMG_5ED5FE396E1F-1_copy.jpeg

VEX Classroom Uygulamasında bildirilen verilere bakarak sensörün işlevselliğini test edin. Sorun gidermeye çalıştığınız 123 Robotu seçtikten sonra, o Beyne bağlı sensörlerin verilerini görüntülemek için 'Cihaz Bilgilerini Göster'i seçin. Bu, sensörün çalıştığını doğrulamanıza yardımcı olabilir.

VEX Classroom Uygulamasında gösterilen cihaz bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Sorununuzu çözüp çözmediğini görmek için kullandığınız 123 Robotu başka biriyle değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

Sensör engelini kaldırmak veya Kodlayıcı kartını ayarlamak için bir şeyi değiştirdiyseniz bunun sorunu çözüp çözmediğini görmek için projenizi tekrar test edin. 123 Robot veya Kodlayıcı kartlarınız değişmediyse sorun giderme işlemine devam etmek için bir sonraki adıma geçin.


Yazılımı Kontrol Et

Sensörün engellenmediğini ve verileri başarıyla raporladığını belirledikten sonra Coder veya VEXcode 123 projenize bakabilirsiniz. Bir projeyi yinelemek, sensörden gelen verilerin projenizde etkili bir şekilde kullanıldığından emin olmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki stratejiler sensörünüzü kodlamanıza yardımcı olabilir.

Bu stratejilerden herhangi birini projenize uygularsanız, bunun sorunu çözüp çözmediğini görmek için projenizi tekrar test edin. 

Firmware'i kontrol edin

Robot_firmware_updating_VEXcode.PNG

123 Robotunuzun donanım yazılımının güncel olduğundan emin olarak başlayın.

Robot, bu resimde gösterildiği gibi VEXcode 123'e bağlandığında otomatik olarak güncellenecektir.

IMG_713D70AB55D1-1.jpeg

Coder'ı kullanıyorsanız hem robotun hem de Coder donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun. VEX Classroom Uygulamasını kullanarak hem 123 Robot hem de Coder donanım yazılımınızı kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz. (Coder donanım yazılımı yalnızca Classroom Uygulaması ile güncellenebilir.)

123 Robot'u VEX Classroom Uygulamasıyla güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Coder'ı VEX Classroom Uygulamasıyla güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Kodlayıcı kartlarını kontrol edin

IMG_5C7BB182B32F-1_copy.jpeg

Coder kartlarının doğru okunduğunu ve hasar görmediğini kontrol edebilirsiniz. Coder kartı verilerini Classroom Uygulamasında görüntülemek için, sorun gidermeye çalıştığınız Coder için 'Cihaz Bilgilerini Göster'i seçin.

Classroom Uygulamasına bağlantı anında Coder'da bulunan Coder kartı projesi gösterilecektir. Projenin tamamını görmek için kaydırmanız gerekebilir. Coder projesi değiştirilirse Classroom Uygulamasındaki verileri güncellemek için 'Kartları Güncelle'yi seçin.

Gösterilen Coder kartı Coder'daki Coder kartıyla eşleşmiyorsa projede hasarlı bir Coder kartınız olabilir. Classroom Uygulamasını Coder'ınızla kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Coder kartı komutları hakkında ayrı ayrı daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın. 

VEXcode 123'te Örnek Bir Proje Çalıştırın

Screenshot_2023-04-20_at_2.02.44_PM.png

Sorun gidermeye çalıştığınız sensörü kullanan bir Örnek Proje açın. VEXcode 123'teki Örnek Projeleri görüntülemek için 'Dosya'yı ve ardından 'Örnekleri Aç'ı seçin.

Screenshot_2023-04-20_at_2.00.54_PM.png

Sorun gidermeye çalıştığınız sensörü kullanan bir Örnek Proje açın. Örnek projeleri filtrelemek için 'Algılama' kategorisini seçebilirsiniz.

Screenshot_2023-04-20_at_2.05.11_PM.png

Açıldıktan sonra örnek projedeki işlevselliğin sensörle yapmaya çalıştığınız şeyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için Notu okuyun.

Burada gösterilen örnek projede not, Göz Sensörünün bir nesneyi algılamak için kullanıldığını, böylece robotun bir engel algılandığında sürüşü durdurup dönebileceğini belirtir.

Örnek projeyi çalıştırın ve robot davranışını gözlemleyin. Ardından, gözlemlenen davranışlara neden olmak için sensör verilerinin nasıl kullanıldığını görmek için projeye bakın. Bu konuda yardımcı olması için örnek projeyi birden çok kez çalıştırmak isteyebilirsiniz.

Örnek projeden öğrendiklerinizi görevinize uygulamak için kendi basitleştirilmiş projenizi oluşturmayı da deneyebilirsiniz.

Diğer VEXcode 123 Araçlarını Kullanın

Sensörünüzü VEXcode 123'te kodlama hakkında daha fazla bilgi edinirken size yardımcı olacak araçlar ve stratejiler de vardır. Yardım'ı kullanarak Araç Kutusu'ndaki bloklar veya komutlar hakkında ayrı ayrı bilgi edinebilirsiniz. Sensörün ne raporladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir proje yürütülürken sensör verilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Yardım

Screenshot_2023-04-20_at_2.11.34_PM.png

Kullanılan veriler, komutun hangi değerleri bildireceği ve bu değerlerin nasıl görüntüleneceği ve komutun bir projede nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler hakkında bilgi edinmek için örnek projedeki veya projenizdeki bloklar veya komutlar için Yardım'ı okuyun. .

VEXcode 123'te Yardım'a erişim hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Verileri İzleme ve Yazdırma

Sensörün gerçek zamanlı olarak neyi rapor ettiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, örnek proje veya projeniz çalışırken sensörden gelen verileri de görüntüleyebilirsiniz. Bu, projenizde parametre olarak sensörden bildirilen hangi değerlerin kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir. 

123 Sol Düğmeye Basıldı Monitor.png

Monitör Konsolu sensör verilerinin görüntülenmesi, bir VEXcode 123 projesi çalışırken değerlerin değiştiğini görmek istediğinizde yararlı olur. Bu, projenizde parametre olarak sensörden bildirilen hangi değerlerin kullanılacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Araç Kutusunun Algılama kategorisindeki bloklar, blok seçilip Çalışma Alanındaki Monitör Konsolu simgesine sürüklenerek Monitör Konsoluna eklenebilir.

VEXcode 123'teki Monitör Konsolunda sensör değerlerini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

123 Yazdırma Konsolu.png

VEXcode 123'teki Print Console yazdırma , bir proje yürütülürken bilgileri görüntülemek için kullanılır; bir VEXcode 123 projesinde belirli biranda neler olup bittiğini görmeye yardımcı olacak görsel ipuçları sağlamaya yardımcı olur. proje. Bu, proje ile 123 Robot'un eylemleri arasındaki görsel bağlantının daha kolay görülmesine yardımcı olabilir.

Burada gösterilen görüntüde, proje yürütülürken robotun çeşitli zamanlarda ilerleyişine ilişkin veriler yazdırılmaktadır. Araç Kutusunun 'Görünümler' kategorisindeki bloklar VEXcode 123'te Print Console'a yazdırmak için kullanılır.  

VEXcode 123'te Print Console'u kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi görüntüleyin.


Verileri Analiz Edin ve Uygulayın

Daha sonra, orijinal projenizi ayarlamak için önceki adımlarda öğrendiklerinizi kullanın. Hedefinize ulaşmak için sensörü etkili bir şekilde kullanabilmenizi sağlamak amacıyla Yardım ve verileri izleme veya yazdırma gibi araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca ilerlemenize yardımcı olmak için projeniz hakkında sorular sorabilirsiniz. Şunun gibi şeyleri düşünün:

 • 123 Robotunuz ve Kodlayıcınız bağlı mı? Robotunuzun ve Kodlayıcının birlikte eşleştirildiğinden ve proje yürütülürken eşlenmiş durumda kaldıklarından emin olun. Eşleştirme işleminin hatırlatılması için bu makaleyi görüntüleyin.
 • Coder'daki Adım düğmesini kullanmayı denediniz mi? Projenizi her defasında bir Coder kartıyla çalıştırmak için 'Adım' düğmesini kullanın. Bu, projenizin nerede sorun yaşadığını veya proje akışıyla ilgili sorunların nerede olabileceğini görmeyi kolaylaştırmak için projenin yürütülmesini yavaşlatabilir. Bir Coder projesinde adım adım ilerleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
 • Coder projenizde koşulları birden fazla mı kontrol ediyorsunuz? Projenizin başlangıca dönmesini ve çalışmaya devam etmesini sağlamak için sonuna 'Başlangıç'a git' kartı eklemeyi deneyin. 'Başlangıca git' kartı projenizde bir Sonsuza Kadar döngü oluşturur, böylece proje çalıştırıldığında durum tekrar tekrar kontrol edilir.
 • Çevre koşullarınız sensörü etkiliyor mu? Çok mu parlak yoksa çok mu karanlık? Yolunuzda nesneler veya insanlar var mı? Bunun yardımcı olup olmadığını görmek için projenizi farklı bir konumda çalıştırmayı deneyin.
 • Yığınınızın tamamı VEXcode 123 projenizdeki {When started} şapka bloğuna bağlı mı? Blok yalnızca bağlı olduklarında çalışacaktır. Blokları sürükleyip birbirine bağladığınızda bir tıklama sesi duyabilirsiniz.
 • Projenizde VEXcode 123'te adım adım ilerlemeyi denediniz mi? Projenizi her seferinde bir blok olarak çalıştırmak için 'Adım' düğmesini kullanın. Bu, projenizin nerede sorun yaşadığını veya proje akışıyla ilgili sorunların nerede olabileceğini görmeyi kolaylaştırmak için projenin yürütülmesini yavaşlatabilir. Bir VEXcode GO projesine nasıl adım atacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
 • VEXcode 123 projeniz takılıp mı kalıyor? Koşullarınız doğru ayarlanmış mı? İç içe döngüler kullanıyorsanız bireysel davranışları izole etmek için projenizi basitleştirmeyi deneyin.
 • Blok parametreleriniz doğru mu? Parametrelerinizi ayarlamak için sensörden gelen verileri mi kullanıyorsunuz? İhtiyacınız olan açılır seçeneği seçtiniz mi?
 • Projenizde < büyük mü yoksa > küçük mü kullanıyorsunuz? Sembol doğru yöne mi bakıyor? Eşit = kullanıyorsanız, bir değer aralığı kullanmak için onu daha büyük veya daha küçük ile değiştirmeyi deneyin.
 • VEXcode 123 projenizdeki koşulları birden fazla kez kontrol ediyor musunuz? Projenize bir Sonsuza Kadar döngü eklemeyi deneyin, böylece proje çalıştırıldığında koşulun tekrar tekrar kontrol edilmesi sağlanır.
 • Doğru rengi mi tespit ediyorsunuz? Sensör, projenizdeki renkten farklı bir renk mi rapor ediyor? Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için renk parametresini değiştirmeyi veya bir dizi renk tonu değeri kullanmayı deneyin. Kodlayıcıyı kullanıyorsanız 'Eğer' kartını farklı bir renkle değiştirmeyi deneyin ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
 • Sensörün görüş alanı içerisinde bir nesne mi tespit ediyorsunuz? Görüş alanının robotun hareketiyle birlikte hareket ettiğini unutmayın.
 • Bir koşulu kontrol ederken bir bekleme bloğu kullanıyor musunuz? Bir koşulu kontrol ederken bir projede beklemeyen blokları kullandığınızdan emin olun. VEXcode IQ'da bekleme ve bekleme olmayan bloklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.

Bu soruları yanıtlarken projenizde her seferinde bir şeyi değiştirdiğinizden emin olun, test edin ve ardından bu değişikliğin etkili olup olmadığını değerlendirin. Projenizi sık sık test etmek, kodunuzun robotun davranışlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu daha kolay görmenize yardımcı olabilir.  Sorununuzu çözmek için sorun giderme sürecindeki adımları birden çok kez tekrarlamanız gerekebilir ve bu normaldir. Her yineleme, 123 Robotunuzu nasıl kodlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: