Nếu Bộ não không hoạt động như mong đợi, hãy xem lại danh sách các tình huống khắc phục sự cố sau:

  • Brain đang bật và đèn LED màu xanh lá cây.
    • Bộ não có Pin Robot đã được sạc và sẵn sàng sử dụng. 
    • Không cần khắc phục sự cố thêm.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: