กำลังโหลด เปลี่ยนชื่อ และบันทึกโครงการ VEXcode VR

เมื่อทำงานใน VEXcode VR สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีโหลด เปลี่ยนชื่อ และบันทึกโปรเจ็กต์ สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้

โหลดบันทึกคำบรรยายภาพ

บทความต่อไปนี้ครอบคลุมวิธีการโหลดและบันทึกโปรเจ็กต์เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: