หากสมองไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบรายการสถานการณ์การแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

  • สมองเปิดอยู่และไฟ LED เป็นสีเขียว
    • The Brain มีแบตเตอรี่หุ่นยนต์ที่ชาร์จแล้วและพร้อมใช้งาน 
    • ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: