เริ่มต้นใช้งาน VEX IQ (รุ่นที่ 2)

ในบทความนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน VEX IQ (รุ่นที่ 1) Kit หรือ Classroom Bundle

เตรียมพร้อมใช้ชุดอุปกรณ์ VEX IQ (รุ่นที่ 2) ของคุณ

เริ่มต้นสร้าง

เริ่มต้นขับรถ

เริ่มต้นเขียนโค้ดด้วย VEXcode IQ

เริ่มสอนได้เลย

เริ่มต้นการแข่งขัน VEX IQ Robotics

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: