Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các bài viết bổ sung để giúp bạn bắt đầu sử dụng Bộ công cụ VEX IQ (thế hệ 1) hoặc Gói Lớp học.

Làm quen với bộ VEX IQ (thế hệ 1) mới của bạn

Hãy sẵn sàng sử dụng Bộ VEX IQ (thế hệ 1) của bạn

Bắt đầu lái xe

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu viết mã với VEXcode IQ

Bắt đầu giảng dạy

Bắt đầu với Cuộc thi Robotics VEX IQ

Tài nguyên bổ sung

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: