Khi nhận được Bộ VEX V5, bạn có thể làm một số việc để bắt đầu. Bài viết này sẽ đề cập đến những điều cơ bản để sẵn sàng sử dụng VEX V5.

Bắt_Started_with_V5.png


Sạc và kết nối pin não VEX V5 của bạn

Để sử dụng V5 Brain, bạn cần phải sạc pin và sẵn sàng.


Sạc bộ điều khiển VEX V5 của bạn

Screen_Shot_2021-07-20_at_1.32.24_PM.png

  • Sạc Bộ điều khiển V5 của bạn qua cáp USB được kết nối với nguồn điện hoặc thiết bị.

Tải xuống VEXcode V5

VEXcode V5 là ứng dụng được sử dụng để mã hóa phần cứng V5, cũng như cập nhật chương trình cơ sở của nó. 

Tải xuống.png

Để cài đặt VEXcode V5, hãy truy cậpcode.vex.comvà chọn 'Tải xuống'.

Sau đó, chọn nút phù hợp với thiết bị của bạn và tải ứng dụng xuống thiết bị của bạn.


Cập nhật Firmware với VEXcode V5

VEXcode V5 không chỉ được sử dụng để mã hóa phần cứng VEX V5 mà còn để cập nhật chương trình cơ sở cho thiết bị V5 của bạn. Mỗi bản cập nhật của VEXcode V5 sẽ yêu cầu phiên bản phần mềm VEXos mới nhất được cài đặt trên Brain trước khi có thể tải xuống các dự án.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: