Trước khi cài đặt, bạn nên có Pin VEX IQ đã được sạc.

Lưu ý: Hình ảnh trong bài viết này hiển thị Bộ não (thế hệ 1), hãy làm theo các bước tương tự để lắp Pin vào Bộ não (thế hệ 2).


Lắp pin

Trượt Pin vào VEX IQ Brain và lắng nghe tiếng tách cho biết Pin đã được lắp đúng và đầy đủ.

  •  

Tháo pin

Bóp chốt ở cuối Pin và kéo nó ra khỏi Brain.

LƯU Ý: Đẩy Pin từ đầu bên kia sẽ giúp tháo pin ra.

LƯU Ý: Phải luôn tháo Pin ra khỏi Bộ não nếu dự định cất giữ pin lâu hơn hai tuần.

  •  

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: