ในบทความนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน VEX 123 Kit หรือ Classroom Bundle

เตรียมพร้อมใช้ VEX 123 Kit ใหม่ของคุณ

เริ่มต้นการเขียนโค้ดโดยใช้ VEX 123 Robot หรือ VEX Coder

เริ่มต้นเขียนโค้ดด้วย VEXcode 123

เริ่มสอนได้เลย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: