การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ VEXcode EXP บนเว็บ

การเชื่อมต่อกับสมองและการอัพเดตเฟิร์มแวร์

กำลังเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ EXP Brain กับ VEXcode EXP บนเว็บ ให้เลือกบทความที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของคุณ:

กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ EXP Brain โดยใช้ VEXcode EXP บนเว็บ โปรดดูบทความต่อไปนี้:


การเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์และการอัพเดตเฟิร์มแวร์

กำลังเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อตัวควบคุม EXP กับ VEXcode EXP บนเว็บ ให้เลือกบทความที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของคุณ:

กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุม EXP โดยใช้ VEXcode EXP บนเว็บ ให้เลือกบทความที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของคุณ:


หน้าต่างอุปกรณ์ไม่ปรากฏ

หน้าต่างอุปกรณ์อาจไม่ปรากฏขึ้นหากสิทธิ์ของพอร์ตอนุกรมถูกบล็อกหรือปิดใช้งาน ขั้นตอนเหล่านี้จะแสดงวิธีเปิดใช้งานการอนุญาตดังกล่าว

โครเมียม

1.png

เลือกไอคอนล็อคในแถบค้นหา

2.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานทั้ง "อุปกรณ์ USB" และ "พอร์ตอนุกรม" แล้ว

3.png

โหลดหน้านี้ซ้ำ

4.png

หน้าต่างอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น

ขอบ

i1.png

เลือกไอคอนล็อคในแถบค้นหา

i3.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง "อุปกรณ์ USB" และ "พอร์ตอนุกรม" ได้รับการตั้งค่าเป็น "ถาม (ค่าเริ่มต้น)"

i4.png

โหลดหน้านี้ซ้ำ

i5.png

หน้าต่างอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: