การตรวจสอบตัวแปรและค่าการตรวจจับใน VEXcode VR

การตรวจสอบตัวแปรและเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ใน VEXcode VR Monitor Console ให้ภาพสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรเจ็กต์ VEXcode VR ใน จริง ครั้ง Monitor Console ช่วยให้ผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อภาพระหว่างโปรเจ็กต์และการทำงานของ VR Robot การตรวจสอบเซ็นเซอร์และค่าตัวแปรใน Monitor Console ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูรายงานแบบเรียลไทม์ของค่าเฉพาะ (หรือหลายค่า) ในโปรเจ็กต์ได้ การตรวจสอบยังช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพโฟลว์ของโปรเจ็กต์ด้วยการแสดงบล็อกที่อาจไม่ได้รับการรายงานอย่างชัดเจนใน Playground Dashboard


วิธีใช้คอนโซลมอนิเตอร์

ไอคอนคอนโซลมอนิเตอร์.png

หากต้องการเปิดหน้าต่างจอภาพและดูคอนโซลจอภาพ ให้เลือกไอคอนจอภาพถัดจากวิธีใช้

รายงานคอนโซลมอนิเตอร์.png

Monitor Console จะรายงานค่าเซ็นเซอร์และตัวแปร

เลือก parameter.png


สามารถเพิ่มบล็อกจากหมวดหมู่การตรวจจับในกล่องเครื่องมือลงใน Monitor Console ได้ ขั้นแรก เลือกพารามิเตอร์ที่จะตรวจสอบในบล็อกภายในกล่องเครื่องมือ

จากนั้นเลือกและลากบล็อกไปที่ไอคอน Monitor Console ในพื้นที่ทำงาน

ถอดเซ็นเซอร์ตาด้านหน้า.png


หากต้องการลบค่าเซ็นเซอร์ออกจาก Monitor Console ให้เลือกไอคอน 'X'

คุณสามารถเพิ่มตัวแปรในกล่องเครื่องมือลงใน Monitor Console ได้โดยการเลือกและลากบล็อกตัวแปรไปที่ไอคอน Monitor Console ในพื้นที่ทำงาน VEXcode VR เริ่มต้นด้วยตัวแปร “myVariable” เสมอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มตัวแปรใหม่และการตั้งชื่อตัวแปรใน VEXcode VR ดูบทความนี้

ลบตัวแปร.png

หากต้องการลบตัวแปรออกจาก Monitor Console ให้เลือกไอคอน 'X'

VR สร้างรายการ.png

สามารถเพิ่มรายการลงใน Monitor Console ได้ ก่อนที่จะเพิ่มลงใน Monitor Console ต้องสร้างรายการและรายการ 2D

หากต้องการเพิ่มรายการที่มีอยู่หรือรายการ 2D ให้เลือกและลากบล็อกรายการที่เกี่ยวข้องไปที่ไอคอน Monitor Console ในพื้นที่ทำงาน

หากมีการลากบล็อกที่ไม่ถูกต้องไปยังไอคอน Monitor Console ในพื้นที่ทำงาน ไอคอนสีแดงจะปรากฏขึ้นเหนือบล็อกนั้น แสดงว่าเลือกบล็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถตรวจสอบได้

ลบ list.png

หากต้องการลบรายการออกจาก Monitor Console ให้เลือกไอคอน 'X'


การตรวจสอบค่าเซ็นเซอร์

การตรวจสอบค่าเซ็นเซอร์ใน Monitor Console ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์

ในตัวอย่างนี้ (ระยะทางจาก) กำลังถูกตรวจสอบใน Monitor Console โปรเจ็กต์นี้กำหนดให้หุ่นยนต์ VR หยุดทำงานหากหุ่นยนต์ VR อยู่ห่างจากผนังน้อยกว่า 500 มม. ดูค่าของบล็อก (ระยะทางจาก) ที่เปลี่ยนแปลงใน Monitor Console

Monitor Console ยังสามารถใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพโฟลว์ของโปรเจ็กต์โดยการแสดงบล็อกที่อาจไม่ได้รายงานอย่างชัดเจน เช่น ตัวจับเวลาเป็นวินาที

ในตัวอย่างนี้ (ค่าตัวจับเวลา) กำลังถูกรายงานใน Monitor Console หุ่นยนต์ VR จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า 400 มม. จากนั้นรอจนกว่า (ค่าตัวจับเวลา) จะรายงานค่าที่มากกว่า 3 วินาทีกลับมา จากนั้น VR Robot จะหมุนไปทางขวา 90 องศา หากไม่มี Monitor Console ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นภาพเวลาที่แน่นอนของคำสั่งเลี้ยวขวา 90 องศาได้


การตรวจสอบค่าตัวแปร

Monitor Console ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปรได้อีกด้วย Monitor Console สามารถจัดทำรายงานตัวแปรเฉพาะในโปรเจ็กต์แบบเรียลไทม์ได้

ในตัวอย่างนี้ ตัวแปร "ทำซ้ำ" ใช้ในการติดตามจำนวนครั้งที่หุ่นยนต์ VR ทำซ้ำพฤติกรรมบางอย่าง การตรวจสอบตัวแปรบน Monitor Console สามารถช่วยในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนของโครงการ 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: