กำลังโหลดและบันทึกโครงการ VEXcode VR บน macOS

สามารถโหลดและบันทึกโปรเจ็กต์ใน VEXcode VR ได้หลายวิธี 


โหลดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่

โหลดจากอุปกรณ์

เปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่โดยเลือก "โหลดจากอุปกรณ์ของคุณ" จากเมนูไฟล์

Open_project_mac.png

ใช้อินเทอร์เฟซ macOS เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ VEXcode VR จะอนุญาตให้คุณเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .vrblocks เท่านั้น


เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง

ตัวอย่างการเปิดไฟล์

เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่างโดยเลือก "เปิดตัวอย่าง" จากเมนูไฟล์


เปลี่ยนชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อโครงการ ให้เลือกกล่องชื่อโครงการ

เปลี่ยนชื่อ

ป้อนชื่อโครงการและเลือก "เปลี่ยนชื่อ"


บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์

บันทึกลงในอุปกรณ์

เปิดเมนูไฟล์และเลือก "บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ"

ไอคอนตัวค้นหา

ไฟล์จะถูกดาวน์โหลด เลือกและเปิด "Finder"

โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

ในโฟลเดอร์ Downloads คุณจะเห็นไฟล์ที่มีนามสกุล .vrblocks ซึ่งหมายความว่าโครงการของคุณได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว


ปัญหาทั่วไปเมื่อโหลด/บันทึก

เปิดข้อผิดพลาด

ปัญหาทั่วไปเมื่อใช้ไฟล์โครงการ VEXcode (.vrblocks) กำลังพยายามเลือกไฟล์ .vrblocks ที่จะเปิดโดยตรงโดยระบบปฏิบัติการ

หากคุณพยายามเปิดไฟล์โครงการ VEXcode (.vrblocks) โดยดับเบิลคลิก ไฟล์จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

โหลดจากอุปกรณ์

ไฟล์โครงการ VEXcode VR ทั้งหมด (.vrblocks) สามารถเปิดได้เพียง ไฟล์เท่านั้น ภายใน VEXcode VR ดูส่วน "โหลดโครงการที่มีอยู่" จากบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: