Instalowanie VEXcode EXP w systemie Windows

Po pierwsze, pobierz VEXcode EXP , jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Zainstaluj_Krok_1.PNG

Uruchom pakiet instalacyjny VEXcode EXP i wybierz plik VEXcode EXP.

Uwaga: Może być konieczne udzielenie aplikacji pozwolenia na wprowadzenie zmian na komputerze.

Zainstaluj_Krok_2.PNG

W pierwszym oknie kreatora instalacji InstallShield wybierz przycisk „Dalej”.

Zainstaluj_Krok_3.PNG

Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i wybierz dymek obok „Akceptuję warunki umowy licencyjnej”. Następnie wybierz przycisk „Dalej”.

Zainstaluj_Krok_4.PNG

Wybierz przycisk „Zainstaluj”.

Zainstaluj_Krok_5.PNG

Wybierz przycisk „Zakończ”, aby zakończyć instalację VEXcode EXP i zamknąć Kreatora instalacji.

Zainstaluj_Krok_6.PNG

Uruchom VEXcode EXP za pomocą skrótu na pulpicie.

Zainstaluj_Krok_7.PNG

Rozpocznij pracę w VEXcode EXP.

Utwórz nowy projekt , aby rozpocząć kodowanie w VEXcode EXP!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: