Korzystanie z menu kontekstowego w VEXcode GO

Długie naciśnięcie w VEXcode GO prowadzi do wielu opcji.


Menu kontekstowe w obszarze roboczym

Długie naciśnięcie w obszarze roboczym w VEXcode GO prowadzi do następujących opcji:

  • Cofnij: cofa ostatnią akcję.

Przykładowo w poniższym projekcie usunięto blok [Oddaj]. Wybranie opcji „Cofnij” odwraca tę czynność.

  • Wykonaj ponownie: cofnie operację „Cofnij”.

W ostatnim przykładzie blok [Odwróć do] został usunięty, a opcja „Cofnij” odwróciła tę akcję. Wybranie opcji „Ponów” spowoduje cofnięcie operacji „Cofnij”, w wyniku czego blok [Odwróć do] zostanie usunięty.

Oczyść bloki: organizuje bloki tak, aby wszystkie znajdowały się w linii pionowej.

Dodaj notatkę: Do obszaru roboczego można dodać notatki.

Usuń bloki:wszystkie bloki w obszarze roboczym można usunąć jednocześnie.


Menu kontekstowe bloków

Długie naciśnięcie bloku w VEXcode GO prowadzi do następujących opcji:

Duplikuj bloki: ta akcja spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków.

Context_menu_single_block.jpeg

Usuń bloki: Można usunąć osobę lub grupę bloków.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: