Interpretacja ikony stanu mózgu w VEXcode IQ

Możesz rozpoznać status Mózgu, patrząc na ikonę.

Kolor ikony mózgu
Ikona mózgu Status
Biały Brak połączenia — Brain nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub nie jest włączony.
Pomarańczowy Połączono, ale oprogramowanie sprzętowe Brain nie jest aktualne.
Zielony Połączony z aktualnym oprogramowaniem sprzętowym i gotowy do pobrania.

Ikona białego mózgu

Nie ma połączenia mózgu.

  • Upewnij się, że Brain jest prawidłowo podłączony do komputera i włączony.
  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo.
  • Upewnij się, że bateria jest naładowana.

Pomarańczowa ikona mózgu (2. generacji)

oprogramowanie_update_window2nd_gen.png

Jeśli używasz VEX IQ (2. generacji), możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wybierając opcję Aktualizuj w oknie dialogowym.


Pomarańczowa ikona mózgu (1. gen.)

Jeśli używasz VEX IQ (1. generacji), będziesz musiał zaktualizować Brain za pomocą narzędzia VEXos Firmware Utility. 


Ikona zielonego mózgu

firmware_updated.png

Możesz już pobrać swój projekt.

  • Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania projektu do robota, ten artykuł.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: