Używanie bloków dla przycisków kontrolera/joysticków w VEXcode V5

VEXcode V5 może uzyskać dostęp do wszystkich danych ze sterownika V5 poprzez odniesienie do przycisków i osi według ich opisanych nazw. 


Położenie i nazwy przycisków i joysticków

Zobacz poniższy obrazek opisujący położenie przycisków i joysticków oraz ich nazwy własne:

Przyciski zwracają wartości:

  • 1 - Wciśnięty
  • 0 - Nie naciśnięto/zwolniono

Oś joysticka zwraca wartości od -100 do +100, gdy jest wyśrodkowana na zero.


Bloki zawierające przyciski kontrolera i joysticki

Podczas programowania w VEXcode V5 zrozumienie nazw przycisków i joysticków oraz ich położenia na kontrolerze pomaga określić, który blok powinien zostać użyty. Kontroler będzie najpierw musiał zostać skonfigurowany w konfiguracji , zanim bloki zawierające Kontroler będą widoczne. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji o blokach:


Dodatkowe artykuły dotyczące kontrolerów

Więcej informacji na temat korzystania z Kontrolera można znaleźć w następujących artykułach:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: