Używanie bloków dla przycisków kontrolera / joysticków w VEXcode V5

VEXcode V5 może uzyskać dostęp do wszystkich danych ze sterownika V5, odwołując się do przycisków i osi według ich opisanych nazw.

W tym artykule omówimy:

  • Pozycja i nazwy przycisków i joysticków
  • Bloki zawierające przyciski kontrolera i joysticki
  • Dodatkowe artykuły dotyczące kontrolera

Pozycja i nazwy przycisków i joysticków

Zobacz następujący obraz opisujący położenie przycisków i joysticków, a także ich nazwy własne:

Przyciski zwracają wartości:

  • 1 - wciśnięty
  • 0 — nie wciśnięty/zwolniony

Oś joysticka zwraca wartości od -100 do +100, gdy jest wyśrodkowane na zero.


Bloki zawierające przyciski kontrolera i joysticki

Podczas programowania w VEXcode V5 zrozumienie nazw przycisków i joysticków oraz ich pozycji na kontrolerze pomaga określić, który blok powinien być użyty. Kontroler musi najpierw zostać skonfigurowany, , zanim będą widoczne bloki zawierające kontroler. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji o blokach:


Dodatkowe artykuły dotyczące kontrolera

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kontrolera, zapoznaj się z następującymi artykułami:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: