Bezprzewodowe łączenie mózgu VEX IQ (1. generacji) z iPadem/tabletem z systemem Android w VEXcode IQ

Włącz mózg robota VEX IQ, naciskając przycisk Sprawdź.

Naciśnij przycisk X na Robot Brain, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać opcję „Informacje o systemie”.

Zapamiętaj numer identyfikacyjny Brain, którego będziesz używać do łączenia Robot Brain z iPadem/tabletem z Androidem.

Uwaga: Dane radiowe są zawsze domyślnie włączone i nie trzeba ich włączać ani wyłączać w Ustawieniach.

IMG_0136.jpg

Otwórz okno Urządzenia, aby potwierdzić, że wybrano mózg pierwszej generacji.

Wybierz opcję „1. generacja”, jeśli nie została jeszcze wybrana.

Wybierz ikonę Brain u góry VEXcode IQ.

Wybierz przycisk +, aby dodać numer identyfikacyjny Robot Brain.

Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić numer identyfikacyjny Robot Brain.

Wybierz opcję Prześlij po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego Robot Brain.

Poczekaj kilka sekund, aż Robot Brain i iPad/tablet z systemem Android nawiążą połączenie.

Sprawdź, czy mózg robota jest podłączony, gdy ikona mózgu zmieni kolor na pogrubiony na zielono.

Zobaczysz także, że strzałki na górze ekranu Braina są teraz stałe, co oznacza pomyślne połączenie Smart Radio.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: