Een VEXcode V5 Blocks-project downloaden op een iPad

Het downloaden en uitvoeren van een project met VEXcode V5 is zo eenvoudig als vier stappen.

Eerst opslaan

Sla eerst het project op en kies vervolgens naar welke slots van de V5 Brain u wilt downloaden.

Nex verbinden

Sluit vervolgens de V5 Brain aan en controleer of het pictogram groen is en andere pictogrammen wit.

Selecteer vervolgens

Selecteer vervolgens 'DOWNLOAD' om het project te downloaden naar het geselecteerde slot van de V5 Brain.

Opmerking: De pictogrammen Downloaden en Uitvoeren worden even grijs totdat de download is voltooid.

Bekijk de voortgang

Bekijk de voortgangsbalk om te zien wanneer het project klaar is met downloaden.

Opmerking: De voortgangsbalk verdwijnt wanneer het downloaden van het project is voltooid.

Eindelijk rennen

Voer ten slotte het project uit op de V5 Brain.

Je kunt ook rennen

Selecteer 'UITVOEREN' om het project vanuit de werkbalk uit te voeren.

Opmerking: Als u het project uitvoert vanaf de werkbalk, wordt het project opnieuw gedownload voordat het wordt uitgevoerd.

Of de verbinding verbreken

Of koppel de robot los van de computer en voer het project uit door het te selecteren op de V5 Brain.

Let op de belangrijkste

Opmerking: Het hoofdmenuscherm toont alleen slots 1, 2 en 3. Voor projecten die worden gedownload naar slots 4-8, selecteert u eerst de map 'Programma's'.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus