Het contextmenu gebruiken in VEXcode GO

Lang indrukken in VEXcode GO leidt tot veel opties.


Het contextmenu in de werkruimte

Lang indrukken in de werkruimte in VEXcode GO leidt tot de volgende opties:

  • Ongedaan maken: zal de meest recente actie ongedaan maken.

In het volgende project is bijvoorbeeld het [Turn for]-blok verwijderd. Door 'Ongedaan maken' te selecteren, wordt die actie ongedaan gemaakt.

  • Opnieuw: zal het 'Ongedaan maken' ongedaan maken.

In het laatste voorbeeld is het [Turn for]-blok verwijderd en de 'Undo'-actie ongedaan gemaakt. Als u 'Opnieuw' selecteert, wordt het 'Ongedaan maken' ongedaan gemaakt, zodat het [Turn for]-blok wordt verwijderd.

Blokken opruimen: organiseert de blokken zodat ze allemaal in een verticale lijn staan.

Opmerking toevoegen: opmerkingen kunnen aan de werkruimte worden toegevoegd.

Blokken verwijderen: alle blokken in de werkruimte kunnen in één keer worden verwijderd.


Het contextmenu van blok(ken)

Lang indrukken van een blok in VEXcode GO leidt tot de volgende opties:

Dubbele blokken: deze actie maakt een exacte kopie van de geselecteerde blokken.

Context_menu_single_block.jpeg

Blokken verwijderen: individuele of groepen blokken kunnen worden verwijderd.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: