De VR Robot heeft een veelvoud aan sensoren, waaronder een Locatiesensor.

Het volgende artikel gaat over:


Locatiesensor op de VR-robot

locatie detectie

De VR-robot heeft een ingebouwde locatiesensor die de (X, Y) positie van de VR-robot meldt.

Toelichting VR-robotpen

De locatie van de VR Robot wordt bepaald door het centrale keerpunt. Dit is ook de locatie van de pen op de VR Robot.

Grip_Map_with_Axis__1_.jpg

Elke speelplaats varieert van -1000 mm tot 1000 mm voor de X- en Y-posities. De startlocatie van de VR-robot is afhankelijk van de geselecteerde Speeltuin . Bekijk de volgende artikelen voor meer informatie over locatiegegevens op een speelplaats en het coördinatensysteem:

Dashboardlocatie

De locatiesensorwaarden kunnen worden weergegeven op het dashboard in VEXcode VR. Bekijk het artikel Dashboard - Speeltuinfuncties - VEXcode VR voor meer informatie over het dashboard.

Monitorconsole

De locatiesensorwaarden kunnen worden weergegeven op de monitorconsole in VEXcode VR. Voor meer informatie over de Monitor Console, bekijk het artikel Variable and Sensing Values Monitoring - Tutorials - VEXcode VR .


VEXcode VR-blokken gebruikt met de locatiesensor

Positie van robotblok

Positie van robotblok

Het Positie van robotblok geeft de X- of Y-coördinaatpositie van de VR-robot weer.

Positie van robot x blok

De X- of Y-coördinaatpositie kan worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op het blok.

Positie van robotblok

De eenheden in mm of inches kunnen worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op het blok.

Monitor mm

Monitor inches

Het Positie van robot blok rapporteert de X- en Y-coördinaatpositie van de VR-robot in getallen als millimeter (mm) of inch.

Positiehoek in graden blok

Positiehoek in gradenblok

Het Positiehoek in graden blok geeft de hoek van de VR-robot weer in graden.

VR van boven naar beneden

De locatiehoek varieert van 0 graden tot 359,9 graden volgens een kompasstijl.

Monitorpositiehoek in graden

Het Positiehoek in graden blok rapporteert de huidige hoek van de VR-robot in graden tot op tienden nauwkeurig. De waarden variëren van 0,0 tot 359,9 graden.


Veelvoorkomend gebruik van de locatiesensor

Drempelwaarde groter dan -300

De locatiesensor op de VR-robot kan op veel manieren worden gebruikt.

De locatiesensor kan worden gebruikt om door de coördinaten van elke speelplaats te navigeren. Elke speelplaats varieert van -1000 mm tot 1000 mm voor de X- en Y-posities. Dus als u bijvoorbeeld wilt dat de VR-robot stopt zodra deze een bepaalde waarde op de Y-as heeft overschreden, kunt u een drempel op de Y-as instellen die groter is dan die waarde. In dit voorbeeld bevindt het kasteel zich dicht bij een Y-waarde van -300 mm, dus als ik de VR-robot instel om te stoppen nadat deze een Y-waarde groter dan -300 is gepasseerd, zal hij niet tegen het kasteel botsen.

Drempelschijf

De locatiesensor kan ook worden gebruikt om de VR-robot naar een bekende locatie te verplaatsen. In het volgende project blijkt bijvoorbeeld de eerste groene schijf op de locatie (800, -200) te liggen. De VR-robot kan dus langs de X-as rijden totdat hij 800 bereikt en vervolgens langs de Y-as totdat hij -200 bereikt om de schijf op te pakken.

Rijd tot 90 graden

De locatiesensor kan ook worden gebruikt om de huidige hoek van de VR-robot te bepalen. In het volgende project zal de VR-robot bijvoorbeeld vooruit rijden en vervolgens rechtsaf slaan zodra de hoek van de VR-robot groter is dan 89 graden. Merk op dat de positiehoek in graden in de Monitor Console 91,8 is in plaats van precies 90 of zelfs 89,1. Dit komt omdat het tijd kost voordat de stroom van het project doorgaat en elk blok verwerkt terwijl het wordt uitgevoerd. De 91,8 graden is dus geen vergissing, het is bedoeld vanwege de verwerkingstijd en de snelheid van de VR Robot.


Locatiesensor Voorbeeldprojecten

Monitorconsole

In het volgende voorbeeld rijdt de VR-robot vooruit totdat de Y-as groter is dan nul. Let op de X- en Y-coördinaatwaarden in de Monitor Console.

Rijd tot oorsprong

In het volgende voorbeeld zal de VR-robot vooruit rijden totdat de Y-as groter is dan nul, dan zal hij naar rechts draaien en vooruit rijden totdat de X-as groter is dan nul. Hierdoor kan de VR-robot rijden tot hij heel dicht bij de oorsprong is. Let op de X- en Y-coördinaatwaarden in de Monitor Console.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: