Het apparatenscherm op de V5 Brain bekijken

Het Apparatenscherm op de V5 Brain kan een handig hulpmiddel zijn om gegevens en waarden over de Brain en apparaten die op de Brain zijn aangesloten te bekijken. 

Stappen om de apparaatinformatie op de V5 Brain te bekijken

Schakel de V5 Robot Brain in door de Home-knop op de Brain ingedrukt te houden.

Tik op het pictogram Apparaten.

Hierdoor wordt de pagina Apparaatinfo geopend. Alle items die zijn verbonden met de Smart Ports on the Brain worden weergegeven in poorten 1-21. 3-draads apparaten worden weergegeven onder het driehoekje.

Om apparaatinformatie over een item te openen, tikt u op het pictogram. Tik voor dit voorbeeld op het Brain-pictogram.

Dit toont de waarden van de Brain, inclusief de naam, VEXos-versie en andere informatie.

Andere informatie bekijken via het Apparatenscherm

Het Apparatenscherm kan ook worden gebruikt om waarden en gegevens te bekijken van andere apparaten die op de V5 Brain zijn aangesloten, zoals motoren en sensoren. Bekijk de volgende artikelen voor meer informatie over het gebruik van het scherm Apparaten in verschillende hoedanigheden: 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: