thế hệ thứ nhất

Bật não lên

Bật Brain bằng cách nhấn nút Check trên Brain.

Tắt não

Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.

Power Cycle là hành động khởi động lại thiết bị bằng cách tắt rồi bật lại. Điều này thường được thực hiện đối với thiết bị điện tử để thiết lập lại nếu thiết bị có vẻ gặp trục trặc.

Nếu Brain bị treo và các nút không phản hồi, hãy thử tháo Pin VEX IQ rồi lắp lại. Xem bài viết này để biết cách lắp và tháo Pin VEX IQ.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: