Xây dựng Robot đầu tiên của bạn với VEX IQ (thế hệ 2)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng robot IQ (thế hệ 2) đầu tiên của mình, BaseBot. 

IQ-Basebot.png

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có:

Hãy làm theo video này để xây dựng BaseBot IQ (thế hệ 2). Điều này sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên và thông tin hữu ích ngoài hướng dẫn chế tạo trong khi bạn chế tạo rô-bốt đầu tiên của mình.

Bạn cũng có thể chia sẻ điều này với học sinh của mình nếu họ cần hỗ trợ thêm trong khi xây dựng.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: