Sử dụng mã giả với học sinh của bạn

Mã giả là một bước giữa các khối hoặc lệnh trong VEXcode và ngôn ngữ thông thường. Thông thường, học sinh có thể "đoán và kiểm tra" để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến việc họ xây dựng được sự hiểu biết mang tính khái niệm về các khái niệm mã hóa.

Mã giả có thể được sử dụng để giúp học sinh hiểu biết khái niệm về Khoa học Máy tính và mã của chúng. Học sinh sử dụng mã giả để truyền đạt các hành vi mà họ muốn robot của mình thực hiện trong một dự án nhằm cạnh tranh một nhiệm vụ.


Các bước để mã giả

Các bước này trình bày những gì học sinh và giáo viên nên làm để học sinh có thể xây dựng danh sách các hành vi tạo nên nhiệm vụ và hiểu chúng liên quan như thế nào đến các hành vi mong muốn của robot trước khi bắt đầu viết mã.

Screen_Shot_2022-01-07_at_11.22.17_AM.png

1. Chia nhiệm vụ thành những hành vi nhỏ nhất có thể.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách phác thảo nhiệm vụ hoặc ghi chú về các bước.

Sổ tay kỹ thuật

Khối EXP VEXcode

VEXcode EXP Python

Screen_Shot_2022-01-07_at_11.40.42_AM.png

Screen_Shot_2022-01-07_at_11.53.43_AM.png

Screen_Shot_2022-01-07_at_11.52.45_AM.png

2. Dán nhãn cho các hành vi. Điều này có thể được thực hiện trong sổ tay kỹ thuật hoặc bằng cách sử dụng các nhận xét trong VEXcode EXP.

AdobeStock_168859586.jpeg

3. Yêu cầu học sinh chia sẻ mã giả của mình với giáo viên. Đây là lúc giáo viên có thể trò chuyện với học sinh về kỳ vọng của robot và nhiệm vụ mà robot thực sự phải thực hiện.

Nếu mã giả của học sinh phù hợp với mong đợi, họ có thể bắt đầu viết mã. Nếu mã giả không phù hợp với mong đợi và/hoặc nhiệm vụ thì hãy khuyến khích học sinh quay lại bước một và chia nhiệm vụ thành những hành vi nhỏ hơn nữa và thực hiện lại quy trình.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: