Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth trên Chromebook

Bài viết sau sẽ cung cấp hướng dẫn về cách khắc phục sự cố kết nối không dây qua Bluetooth với thiết bị Chromebook của bạn nếu bạn gặp sự cố kết nối.

Lưu ý: Kết nối bluetooth cho VEXcode IQ và VEXcode V5 chỉ được hỗ trợ trên iPad, máy tính bảng Android và máy tính bảng Fire. Xem trang tải xuống VEXcode để biết thêm thông tin.


Robot không xuất hiện trong danh sách thiết bị

trống_device_list.png

Robot của bạn có thể không xuất hiện trong danh sách thiết bị kết nối với VEXcode.

Lưu ý: VEXcode 123 được hiển thị ở đây, nhưng vấn đề tương tự có thể xảy ra khi sử dụng VEXcode GO.


Nếu bạn gặp phải sự cố này, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

 • Đảm bảo Bluetooth được bật.

  user_bar.png

  Để đảm bảo Bluetooth được bật trên thiết bị Chromebook của bạn, trước tiên hãy mở menu người dùng ở dưới cùng bên phải.

  bluetooth_icon.png

  Chọn 'Bluetooth' từ danh sách biểu tượng.

  chuyển đổi_off.png

  Trạng thái sẽ hiển thị là 'Bluetooth bị vô hiệu hóa'. Chọn nút chuyển đổi để bật Bluetooth.

  Lưu ý: VEX 123 / VEX GO sử dụng 'Bluetooth Low Energy' và sẽ không xuất hiện trong danh sách thiết bị trong Cửa sổ Tùy chọn Bluetooth. VEX GO và VEX 123 là những thiết bị được kết nối qua Trình duyệt Chrome.

  chuyển đổi_on.png

  Nút chuyển đổi sẽ hiển thị màu xanh lam khi Bluetooth được bật.

 • Tắt Bluetooth rồi bật lại.

  chuyển đổi_off.png

  Điều hướng đến cài đặt Bluetooth bằng cách sử dụng các bước trong phần 'Đảm bảo Bluetooth được bật' của bài viết này. Chọn nút chuyển đổi để tắt Bluetooth.

  chuyển đổi_on.png

  Sau đó, bật lại Bluetooth.

 • Đảm bảo bạn đang sử dụng VEXcode (123 hoặc GO) trên thiết bị hoặc trình duyệt được hỗ trợ.
  • Lưu ý: VEXcode IQ và VEXcode V5 chỉ được hỗ trợ trên iPad, máy tính bảng Android và máy tính bảng Fire. Xem trang tải xuống VEXcode để biết thêm thông tin.
 • Đảm bảo chương trình cơ sở của robot của bạn được cập nhật (123, GO).

 • Cấp nguồn cho robot và thiết bị của bạn.

 • Nếu không có kỹ thuật khắc phục sự cố nào ở trên hoạt động, vui lòng để lại phản hồi bằng VEXcode (123, GO) hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ VEX theo support@vex.com.

Robot xuất hiện trong danh sách thiết bị nhưng không kết nối hoặc gặp khó khăn khi kết nối với thiết bị Chromebook

device_list_w_123.png

Robot của bạn có thể xuất hiện trong danh sách các thiết bị cần kết nối với VEXcode nhưng không kết nối hoặc gặp khó khăn khi duy trì kết nối.

Lưu ý: VEXcode 123 được hiển thị ở đây, nhưng vấn đề tương tự có thể xảy ra khi sử dụng VEXcode GO.

Nếu bạn gặp phải sự cố này, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

 • Đảm bảo robot của bạn ở đủ gần thiết bị. Phạm vi Bluetooth là khoảng 30 feet.

 • Tắt Bluetooth rồi bật lại.

  chuyển đổi_off.png

  Điều hướng đến cài đặt Bluetooth bằng cách sử dụng các bước trong phần 'Đảm bảo Bluetooth được bật' của bài viết này. Tắt Bluetooth.

  chuyển đổi_on.png

  Sau đó, bật lại bluetooth.

 • Cấp nguồn cho robot và thiết bị của bạn.

 • Nếu không có kỹ thuật khắc phục sự cố nào ở trên hoạt động, vui lòng để lại phản hồi bằng VEXcode (123, GO) hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ VEX theo support@vex.com.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: