Bắt đầu, tải xuống và chạy dự án VEXcode IQ C++

Bắt đầu và tải xuống các dự án C++ trong VEXcode IQ thật dễ dàng.


Cách bắt đầu một dự án C++

Biểu tượng VEXcode IQ

Khởi chạy VEXcode IQ.

Dự án mới

Nền tảng mặc định có giao diện Blocks.

Dự án văn bản mới

Chọn 'Tệp', sau đó chọn 'Dự án văn bản mới' để mở giao diện văn bản.

Screen_Shot_2022-04-21_at_11.40.33_AM.png

Chọn C++ từ cửa sổ Ngôn ngữ dự án.

dự án cpp

Giao diện C++ sẽ mở ra.


Cách xây dựng một dự án C++

Phần này sẽ chỉ cho bạn cách tạo một dự án C++ cơ bản bằng cách sử dụng các lệnh từ Hộp công cụ. Dự án được nêu ở đây sẽ thúc đẩy IQ Clawbot tiến thêm 200 mm (mm).

Chọn tập tin

Chọn 'Tệp' rồi chọn 'Mở ví dụ' để mở dự án mẫu.

Screen_Shot_2022-04-21_at_11.46.32_AM.png

Chọn mẫu Clawbot (Hệ thống truyền động 2 động cơ). Mẫu là các dự án trống với cấu hình thiết bị cài sẵn.

Bình luận

Lưu ý rằng một tập hợp các nhận xét dự án sẽ mở trong không gian làm việc. Bạn sẽ thêm lệnh sau phần bình luận.

Bắt đầu thêm mã

Chọn enter ở cuối dòng mã cuối cùng (dòng 21). Điều này sẽ tạo dòng được đánh số tiếp theo (dòng 22). Đây là nơi bạn sẽ bắt đầu thêm mã vào dự án.

Thêm lệnh

Bây giờ bạn có thể thêm lệnh từ Hộp công cụ. Chọn lệnh Drive for.

Lệnh kéo

Kéo lệnh Drive for vào không gian làm việc và đặt nó ở dòng cuối cùng của dự án (dòng 22).


Cách tải xuống và chạy dự án C++

Tên dự án

Đầu tiên, đặt tên và lưu dự án C++ của bạn. Xem một trong các bài viết sau để biết thông tin chi tiết về cách lưu dự án VEXcode IQ C++:

Chọn vị trí

Sau đó, chọn vị trí nào của Brain mà bạn sẽ tải dự án xuống. Để thực hiện việc này, hãy chọn nút 'Slot' trên Thanh công cụ.

Màu não

Tiếp theo, kết nối Brain với thiết bị của bạn (Trực tiếp qua Micro-USB hoặc qua VEX Controller) và kiểm tra xem biểu tượng Brain có màu xanh lá cây hay không.

Tải xuống

Chọn nút 'Tải xuống' để tải dự án xuống Brain. Dự án sẽ tải xuống vị trí đã chọn.

Chạy

Cuối cùng, chọn 'Chạy' để bắt đầu dự án trong khi robot vẫn được kết nối với máy tính của bạn.

Drive_Forward.pnggZmim74LCX.png

Hoặc ngắt kết nối Brain khỏi thiết bị của bạn và chạy dự án trên IQ Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: