thế hệ thứ 2

não.2ndgen.png

Bật não lên

Bật Brain bằng cách nhấn nút Kiểm tra trên Brain khi đã lắp pin.

Nếu não không bật, hãy kiểm tra mức pin. Nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, nó sẽ cần được đánh thức để cung cấp năng lượng cho não. Để đánh thức pin, nhấn nút kiểm tra pin hoặc cắm vào nguồn điện. Để biết thêm thông tin về cách sạc và kiểm tra mức pin, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX.

Brain-Drive-select-x-2.png

Tắt não

Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: