Cài đặt VEXcode IQ trên iPad

VEXcode IQ yêu cầu cài đặt iOS12, iPadOS13 trở lên trên iPad. VEXcode IQ tương thích với các mẫu iPad sau:

 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPad Air (2019)
 • iPad (2017)
 • iPad (2018)
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3
 • iPad Mini 4
 • iPad Mini (thế hệ thứ 5)
 • iPad Pro (9,7 inch)
 • iPad Pro (10,5 inch)
 • iPad Pro (11 inch)
 • iPad Pro (12,9 inch thế hệ 1)
 • iPad Pro (12,9 inch thế hệ 2)
 • iPad Pro (12,9 inch thế hệ thứ 3)

cửa hàng ứng dụng

Sử dụng liên kết này để mở VEXcode IQ trong Apple App Store. 

 

chrome_00OuyNG5Df.png

Xác định vị trí ứng dụng VEXcode IQ trên iPad của bạn.

Bắt đầu ứng dụng.

VEXcode_IQ_VyRJTA0Vpm.png

Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ.

Tạo một dự án mới để bắt đầu viết mã trong VEXcode IQ!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: