Cài đặt và gỡ bỏ Đài điều khiển VEX IQ (thế hệ 1)

Bước 1: Tập hợp các thành phần cần thiết.

Tập hợp các mục sau:

  • Bộ điều khiển IQ VEX
  • 1 Đài phát thanh VEX IQ
  • tua vít Phillips

LƯU Ý: Phần mềm điều khiển phải được cập nhật lên phiên bản mới nhất để Bộ đàm hoạt động bình thường. Nhấp vào ở đây để biết quy trình cập nhật chương trình cơ sở. 

LƯU Ý: Việc sử dụng loại Radio nào không quan trọng miễn là Radio trong Bộ điều khiển cùng loại với Radio trong Não Robot VEX IQ. Cần có Radio phù hợp để kết nối không dây thích hợp. Nhấp vào ở đây để biết thêm thông tin về VEX IQ Radio. 

Bước 2: Lắp Radio vào Bộ điều khiển.

Trượt Radio vào ổ cắm Radio. Định hướng Radio sao cho logo VEX hướng về phía trên Bộ điều khiển. Ấn mạnh vào cho đến khi nó khớp hoàn toàn vào đúng vị trí. 

LƯU Ý: Nếu thường xuyên tháo Radio, tốt nhất bạn nên tháo cửa Pin Bộ điều khiển trước khi lắp Radio để tránh làm căng chốt giữ bằng nhựa.

LƯU Ý: Bộ điều khiển sẽ hỗ trợ bất kỳ loại nào trong ba loại Radio.


Bước 3: Tháo Radio khỏi Bộ điều khiển.

Tháo cửa Pin Bộ điều khiển bằng tuốc nơ vít đầu Phillips trước khi thử tháo Radio.

Kéo mạnh Radio để tháo nó ra sau khi đã tháo cửa Pin Bộ điều khiển.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: