Danh sách sau đây cung cấp các tình huống khắc phục sự cố cho Động cơ thông minh:

Động cơ thông minh quay khi không nên quay hoặc Động cơ thông minh quay sai hướng.

  • Bắt đầu bằng việc nối Bộ não Robot VEX IQ với Bộ điều khiển VEX IQ và chạy chương trình Driver Control.
  • Nhấp vào ở đây để xem lại cấu hình phù hợp có trong “Cách sử dụng Chương trình điều khiển trình điều khiển” và kiểm tra xem Động cơ thông minh có được kết nối với đúng Cổng thông minh hay không.
  • Nếu Động cơ thông minh quay khi không nhấn Bộ điều khiển, hãy thử hiệu chỉnh Bộ điều khiển.
  • Nếu Động cơ thông minh quay sai hướng, hãy kiểm tra xem cấu hình của Động cơ thông minh có nên đảo ngược hay không.  
  • Nếu chạy chương trình người dùng, hãy kiểm tra chương trình để biết các lỗi có thể xảy ra khiến Động cơ thông minh di chuyển không chính xác.

Động cơ thông minh hoàn toàn không chuyển động.

  • Kiểm tra xem các đầu nối của Cáp thông minh đã được lắp (lắp) hoàn toàn chưa bằng cách nhấn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.
  • Hãy thử thay thế Cáp thông minh bằng cáp mới.

Động cơ thông minh đã được kết nối đúng cách nhưng hiện có thông báo lỗi.

Động cơ thông minh được phát hiện dưới dạng Công tắc bội thu

  • Hãy thử thay thế Cáp thông minh bằng một cái mới.
  • Kiểm tra Cổng thông minh trên Động cơ thông minh xem có chân cắm bị cong hoặc mảnh vụn không.
  • Kiểm tra Cổng thông minh trên Robot Brain xem có chân cắm hoặc mảnh vụn nào bị cong không.

Lưu ý: Công tắc bội thu là một thiết bị hoàn toàn thụ động, nếu Robot Brain không tìm thấy thiết bị thông minh như động cơ thì nó sẽ kiểm tra xem có Công tắc bội thu hay không bằng cách đo điện trở của một số chân nhất định trong kết nối Cổng thông minh. Nếu có vấn đề với việc kết nối các chân Cổng thông minh của Động cơ thông minh, nó có thể hiển thị dưới dạng Công tắc cản.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: