Coder'ınızın Sorunlarını Gidermek için Classroom Uygulamasını Kullanma

Kodlayıcınızda Sorun Gidermek için Cihaz Bilgilerini Kullanma

Robotunuzun davranışlarının bir projede nasıl ve neden ortaya çıktığını daha iyi anlayabilmeniz için Kodlayıcının gerçekte hangi Kodlayıcı kartlarını okuduğunu anlamak yararlı olabilir. Classroom Uygulamasındaki Cihaz Bilgileri bölümü, Coder'da bulunan Coder kartlarını ve kart hatalarını görmek için kullanılabilir. Robotunuzun işlevselliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için bu bilgileri kullanabilir ve bir şeyin beklendiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız kullanabileceğiniz ek bir sorun giderme aracına sahip olabilirsiniz.

show_device_info_coder.png

Bir Kodlayıcının cihaz bilgilerini görüntülemek için önce görüntülemek istediğiniz Kodlayıcıyı seçin, ardından 'Cihaz Bilgilerini Göster'i seçin.

Coder kartlarını görüntüleme

show_Coder_cards.png

Cihaz Bilgisi açıkken, Coder'a takılı olan Coder kartları proje yuvalarında gösterilecektir. 

Kodlayıcı kartlarını güncelleyin

select_update_cards.png

Coder projesi değiştiğinde, güncellenen projeyi görüntülemek için 'Kartları Güncelle'yi seçin. 

Kodlayıcı kartı hataları

Screen_Shot_2022-04-19_at_1.32.28_PM.png

Coder yuvası boşsa ve içinde Coder kartı yoksa proje yuvalarında boş alan olarak görünecektir. Bir projedeki boş bir slot, projenin istenildiği gibi çalışmamasına neden olabilir. 

card_read_error.png

Kodlayıcı kartı düzgün şekilde takılmazsa (baş aşağı, ters, bükülmüş vb.) Cihaz Bilgisinde 'Kart Okuma Hatası' görüntülenir. Kodlayıcı kartını çıkarın ve doğru şekilde yeniden takın. 

Screen_Shot_2022-04-19_at_1.58.32_PM.png

Coder kartı hasar görmüşse tamamen farklı bir komut olarak okunabilir. 

Kodlayıcı kartlarının Cihaz bilgisinde görüntülenmesi, bir projedeki Kodlayıcı kartlarının tamamının doğru şekilde okunduğunu doğrulamak için yararlı olabilir.

Cihaz Bilgilerini Gizle

hide_device_info_coder.png

Cihaz Bilgisini kapatmak için 'Cihaz Bilgisini Gizle'yi seçin.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: