รุ่นที่ 1

เปิดสมอง

เปิดสมองโดยกดปุ่มตรวจสอบบนสมอง

ปิดสมอง

ปิด Brain โดยกดปุ่ม X ค้างไว้จนกว่าหน้าจอ Brain จะเป็นสีดำ

การหมุนเวียนพลังงานคือการรีสตาร์ทอุปกรณ์โดยการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งมักทำกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรีเซ็ตหากอุปกรณ์ดูเหมือนว่าจะทำงานผิดปกติ

หาก Brain หยุดทำงานและปุ่มต่างๆ ไม่ตอบสนอง ให้ลองถอดแบตเตอรี่ VEX IQ ออกแล้วติดตั้งใหม่ ดูบทความนี้เพื่อดูวิธีติดตั้งและถอดแบตเตอรี่ VEX IQ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: