แบบฟอร์มการขาย VEX (W-9, จดหมายแหล่งที่มาแต่เพียงผู้เดียว, RMA)

แบบฟอร์ม.png

แบบฟอร์ม W-9

 

แบบฟอร์มคำขอ RMA ของสหรัฐอเมริกา

 

จดหมายที่มาแต่เพียงผู้เดียว

W9.png   RMA1011.png   SoleSource.png

VEX Robotics W-9 ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการระบุและการรับรองผู้เสียภาษี

 

ส่งแบบฟอร์มคำขอ RMA เพื่อขอคืน / เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ VEX ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า & คำแนะนำที่นี่

 

  จดหมายนี้ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น

(ใช้ได้กับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: