การชาร์จแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

ใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1) หรือไม่? ดูบทความนี้

คุณจะต้องมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วก่อนจึงจะสามารถรันโปรเจ็กต์บน VEX IQ Brain ได้


การชาร์จแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

แบตเตอรี่_และ_usb-c_cord.png

เตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อมที่จะชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์:

  • แบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)
  • สายชาร์จ USB-C
 •  

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สาย USB-C

  • ต้องเสียบสาย USB-C เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบขณะชาร์จ

 


การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

คุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ด้วยสมอง VEX IQ (รุ่นที่ 2) ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือบนตัวแบตเตอรี่เอง โดยใช้ไฟแสดงสถานะ

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ด้วยสมอง VEX IQ (รุ่นที่ 2)  

 •  

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยใช้ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

  • ไฟ 1 ดวง = การชาร์จ 0-25%
  • ไฟ 2 ดวง = ชาร์จ 25-50%
  • ไฟ 3 ดวง = ชาร์จ 50-75%
  • ไฟ 4 ดวง = ชาร์จ 75-100%

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอายุการใช้งานแบตเตอรี่ VEX IQ

ใช้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้เพื่อให้แบตเตอรี่ VEX IQ ของคุณพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 • ชาร์จแบตเตอรี่ IQ Brain ทุกครั้งที่มีเวลา
  • ให้แบตเตอรี่สมองชาร์จทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
  • เก็บแบตเตอรี่สำรองทั้งหมดให้ชาร์จเต็มและเตรียมพร้อมก่อนจัดเก็บเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่จำเป็น
 • ถอดแบตเตอรี่ IQ Brain ออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
  • บีบสลักที่ส่วนท้ายของแบตเตอรี่หุ่นยนต์แล้วดันออกจากสมองเล็กน้อยหากไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่จำเป็นต้องชาร์จ

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: