การเลือกปรับใช้สื่อการสอนผ่าน Google Drive สำหรับ VEX GO

การแก้ไขหรือแชร์กิจกรรม VEX GO รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Teacher Portal โดยใช้ Google Drive ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ โดยคำสั่ง" Make a copy"


วิธีใช้ ' Make a copy' ใน Google Doc หรือ Google Sheet สำหรับงาน VEX GO

file.jpg

เข้า log-in ใน Google account ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟล์ Google Doc หรือ Google Sheet ที่คุณต้องการแชร์หรือแก้ไข

อาทิ ในตัวอย่างนี้ เราจะเอากิจกรรม Astronaut Vault ของ VEX GO มาใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม VEX GO โปรดดู บทความนี้

เปิดไฟล์ ด้วยการกดเลือก 'ไฟล์'

make_a_copy.jpg

เลือก Make a copy

re-name.jpg

เปลี่ยนชื่อเอกสาร ตามที่ต้องการ

ok.jpg

เลือก 'ไดรฟ์ของฉัน' (My Drive) เป็นตำแหน่งที่จะ save file แล้วเลือก 'ok' เพื่อ save สำเนาไฟล์ลงใน Google Drive ของคุณ

edit.jpg

คุณจะแก้ไขหรือแชร์ไฟล์สำเนา Google Document ใหม่ทั้งหมดได้

auto_copy.jpg

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มการศึกษาบางแพลตฟอร์ม อาทิ Google Classroom จะเตือนให้คุณทำสำเนาไฟล์โดยอัตโนมัติ


ตัวอย่างสื่อการสอนอื่นๆ

2020-12-14_15-56-00.jpg

ดำเนินตามขั้นตอนข้างต้น โดย 'Make a Copy' (ทำสำเนา) ของสื่อการสอนอื่นๆ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

  • VEX Cumulative Pacing Guide: เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลเพียบพร้อมที่สามารถศึกษาได้ใน Teacher Portal ด้วยวิธี "Make a Copy" คุณสามารถแชร์และแก้ไขไฟล์ที่มีให้นำมาใช้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณและนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

2020-12-14_16-09-10.jpg

  • Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) : เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของสื่อการสอนในทุก VEX GO STEM Lab ตัว Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากด้วยการสร้างข้อมูลสำหรับผู้ปกครองให้แล้ว โดยการ 'Make a copy' ผู้สอนก็มีต้นแบบที่สามารถปรับแต่งให้นักเรียนกลุ่มต่างๆ ได้!

stem_labs.jpg

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของครูที่ให้การสนับสนุน VEX GO โปรดดู บทความนี้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: