การกำหนดค่าหุ่นยนต์ที่สร้างเอง (Custom Robot) ใน VEXcode GO

เมื่อสร้างหุ่นยนต์ด้วยตัวเองแล้ว อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องถูกปรับกำหนดค่าให้พร้อมใช้งานใน VEXcode GO รวมทั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้

  • Drivetrain (ระบบขับเคลื่อน) - บล็อกระบบขับเคลื่อน
  • non-drivetrain Motor (มอเตอร์ที่ไม่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน) - โมชั่นบล็อก
  • LED Bumper (กันชน LED) - บล็อกกันชนหน้า และ บล็อกตรวจจับ
  • Electromagne (แม่เหล็กไฟฟ้า) - บล็อกแม่เหล็ก
  • Eye Sensor - บล็อกการตรวจจับการมอง

Brain_with_ports.jpg

คุณสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์โดยเลือก 'Add a device’' (เพิ่มอุปกรณ์) ใน VEXcode GO การกำหนดค่าอุปกรณ์ นี้ใช้เฉพาะกรณีการสร้างหุ่นยนต์เองเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ สมาร์ทพอร์ตได้สูงสุดสี่เครื่อง และ Eye Sensorอีก 1 เครื่อง

อุปกรณ์สมาร์ทพอร์ต:

คุณสามารถกำหนดค่าชุดอุปกรณ์ได้หนึ่งชุด(built) ต่อโปรเจ็กต์


การกำหนดค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

Screen_Shot_2020-10-28_at_5.13.19_PM.png

ในการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์ที่คุณกำหนดเอง ให้เลือกไอคอน Robot Configuration เพื่อเปิดหน้าต่าง Devices

หมายเหตุ: คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ให้กับโรบ็อตที่คุณกำหนดเอง

Screen_Shot_2020-10-28_at_5.13.57_PM.png

เลือก 'เพิ่มอุปกรณ์'

2020-10-24_12-03-26.jpg

เลือก 'หุ่นยนต์แบบกำหนดเอง'


เลือก เพิ่ม Drivetrain (ระบบขับเคลื่อน) - บล็อกระบบขับเคลื่อน

codebase_writing.png

หากหุ่นยนต์แบบกำหนดเองของคุณมีระบบขับเคลื่อนแบบสองมอเตอร์ เช่น หุ่นยนต์ Code Base คุณจะต้องเพิ่มระบบ Drivetrain ในตัวกำหนดค่า ( configuration) ด้วย

2020-10-24_13-34-31A.jpg

หลังจากเลือก 'CUSTOM ROBOT' แล้ว ให้เลือก 'DRIVETRAIN'

2020-10-24_13-43-46A.jpg

เลือกสมาร์ทพอร์ตที่มอเตอร์ด้านซ้ายเสียบอยู่

codebase-back.png

หมายเหตุ: ยึดด้านจอไดรฟ์โดยสมมุติให้มองจากด้านหลังหุ่นยนต์ โครงสร้าง Code Base มาตรฐานมีมอเตอร์ด้านซ้ายในพอร์ต 4 และมอเตอร์ด้านขวาในพอร์ต 1

2020-10-24_13-53-09A.jpg

เลือกสมาร์ทพอร์ตที่มอเตอร์ด้านขวาเสียบอยู่

2020-10-24_14-26-01.jpg

เลือก 'DONE' เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่าหรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนูอุปกรณ์

หมายเหตุ: มีตัวเลือกในการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ของระบบขับเคลื่อน

2020-10-24_14-39-46.jpg

เมื่อกำหนดค่าระบบขับเคลื่อนแล้ว บล็อกชุดขับเคลื่อนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับโปรเจกต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งจากหมวดหมู่ Drivetrain "ระบบขับเคลื่อน" โปรดดู ข้อมูลความช่วยเหลือ


การเพิ่มมอเตอร์ - บล็อค Motion

1-axis-arm.png

หากหุ่นยนต์แบบกำหนดเองของคุณมีมอเตอร์ที่ไม่ใช่ระบบขับเคลื่อน เช่น แขนหุ่นยนต์ (1 แกน) คุณจะต้องเพิ่มเข้าไปในการกำหนดค่า ( configuration)

2020-10-24_15-22-39A.jpg

หลังจากเลือก 'CUSTOM ROBOT' แล้ว ให้เลือก 'MOTOR'

2020-10-25_16-02-23A.jpg

เลือกสมาร์ทพอร์ตที่มอเตอร์เสียบอยู่

2020-10-24_15-32-55A.jpg

เลือก 'DONE' เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่าหรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนูอุปกรณ์

หมายเหตุ: มีออพชั่นในการเปลี่ยนชื่อของ Motor บนหน้าต่าง Motor2 ให้เป็นชื่ออื่น และออพชั่นในการเปลี่ยนทิศทางที่มอเตอร์หมุน

2020-10-28_9-18-23.jpg

ตัวอย่างเช่น หากมอเตอร์ยกแขนขึ้นบนหุ่นยนต์ที่คุณกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อมอเตอร์เป็น ArmMotor

2020-10-28_9-25-27.jpg

การเปลี่ยนชื่อมอเตอร์จะทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นมาก เนื่องจากชื่อจะปรากฏบนบล็อคMotion

2020-10-28_11-04-04A.jpg

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนชื่อการทำงาน/เคลื่อนไหวของมอเตอร์เพื่อให้การเขียนโปรแกรมของคุณง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนป้ายหน้าต่างข้อความสำหรับทิศทางขึ้นและลงของ ArmMotor

หมายเหตุ: สำหรับหุ่นยนต์การแข่งขันขั้นสูง สวิตช์ปกติ/ย้อนกลับควรสลับเป็นย้อนกลับ

2020-10-28_11-13-41.jpg

การเปลี่ยนป้ายกำกับเหล่านี้จะแสดงขึ้นบนพารามิเตอร์สำหรับบล็อ morions ด้วย

Motion.png

เมื่อกำหนดค่าระบบขับเคลื่อนแล้ว บล็อก motions ต่างๆ ก็จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งจากหมวดหมู่ Motion (การเคลื่อนไหว) โปรดดู ข้อมูลความช่วยเหลือ


การเพิ่ม LED Bumper (กันชน LED) - บล็อกกันชนหน้า และ บล็อกตรวจจับ

led_bumper.png

หากหุ่นยนต์แบบกำหนดเองของคุณมี LED Bumper คุณจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ LED Bumper ในตัวการกำหนดค่า ( configuration)

2020-10-24_13-34-31B.jpg

หลังจากเลือก 'CUSTOM ROBOT' แล้ว ให้เลือก 'LED BULBER'

2020-10-25_15-28-57A.jpg

เลือก Smart Port ที่ LED Bumper เสียบไว้อยู่

2020-10-25_15-34-58A.jpg

เลือก 'DONE' เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่าหรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนูอุปกรณ์

หมายเหตุ: มีตัวเลือกให้เปลี่ยนชื่อ LED Bumper ในหน้าต่าง LEDBumper3 เป็นชื่ออื่น

2020-10-25_15-41-29A.jpg

เมื่อกำหนดค่ากันชน LED แล้ว บล็อก 'Bumper Look' และ 'Bumper Sensing' ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งจากหมวดหมู่ "Bumper Look" และ "Bumper Sensing" โปรดดู ข้อมูลช่วยเหลือ


การเพิ่ม Electromagne (แม่เหล็กไฟฟ้า) - บล็อกแม่เหล็กไฟฟ้า

electromagnet.png

หากหุ่นยนต์แบบกำหนดเองของคุณมีแม่เหล็กไฟฟ้า คุณจะต้องเพิ่มอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าในการกำหนดค่า ( Configuration)

2020-10-25_11-01-55A.jpg

หลังจากเลือก 'CUSTOM ROBOT' แล้ว ให้เลือก 'ELECTROMAGNET'

2020-10-25_15-57-52a.jpg

เลือก Smart Port ที่เสียบอยู่กับแม่เหล็กไฟฟ้า

2020-10-25_16-04-07A.jpg

เลือก 'DONE' เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่าหรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนูอุปกรณ์

หมายเหตุ: มีตัวเลือกในการเปลี่ยนชื่อแม่เหล็กไฟฟ้าในหน้าต่าง Magnet2 เป็นชื่ออื่น

2020-10-25_16-13-01.jpg

เมื่อกำหนดค่าแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว บล็อกแม่เหล็ก ( Magnet blocks) ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Magnet โปรดดู ข้อมูลช่วยเหลือ


การเพิ่ม Eye Sensor - บล็อกการตรวจจับการมอง

code-base-eye-sensor.png

หากหุ่นยนต์ที่กำหนดเองของคุณมี Eye Sensor คุณจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ Eye Sensor ในการกำหนดค่า ( configuration) หมายเหตุ: ต้องเสียบ Eye Sensor เข้ากับพอร์ต Eye Sensor - ไม่ใช่หนึ่งใน 4 พอร์ตอัจฉริยะ

2020-10-24_13-34-31Y.jpg

หลังจากเลือก 'CUSTOM ROBOT' แล้ว ให้เลือก 'EYE'

2020-10-25_16-37-08A.jpg

เลือก 'DONE' หากเสร็จแล้ว หรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนู Devices

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบเซ็นเซอร์ตาเข้ากับพอร์ตตา

Eye_sensing.png

เมื่อกำหนดค่า Eye Sensor แล้ว บล็อกการมองต่างๆ ก็จะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Magnet โปรดดู ข้อมูลช่วยเหลือ


การลบอุปกรณ์จากระบบ

replace.jpg

หลังจากที่คุณเพิ่มอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถลบอุปกรณ์ได้โดยการเลือกอุปกรณ์

2020-10-25_17-12-00.jpg

การเลือกตัวเลือก 'ลบ' ที่ด้านล่างของหน้าจอจะเป็นการลบอุปกรณ์

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: