การปิดใช้งานและเปิดใช้งานบล็อกใน VEXcode GO

VEXcode GO อนุญาตให้ผู้ใช้ปิดการใช้งานและเปิดใช้งานการบล็อกภายในโครงการของพวกเขา นี่เป็น ลูกเล่น ที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน อาทิ เวลาทำการทดสอบ หรือดีบั๊กโปรเจ็กต์ ทำให้ไม่ต้องแยกโปรเจ็กต์ออก เพื่อทดลองดูว่าอะไรเป็นตัวแปรทำให้ไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งาน (disable) หรือเปิดใช้งาน (enable) บล็อกเพื่อทดสอบและสังเกตความแตกต่างในพฤติกรรมของหุ่นยนต์ หากเอาบล็อกนั้นบล็อกเดียวออกหรือคไว้

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้การกำหนดค่าฐานรหัสใน VEXcode GO ดูบทความ การกำหนดค่าฐานรหัส VEX GO ไลบรารี VEX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าฐานรหัสใน VEXcode GO .


เปิด (enable) และปิด (disable) การใช้งานบล็อก ภายในโปรเจ็ค

disable_a_block.png

ผลการจากปิดการใช้งาน (disable) บล๊อกใดบล๊อกหนึ่งโดยเฉพาะ

การปิดใช้งาน (disable) บล็อก จะทำให้ คำสั่งในบล็อกนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เปิด โปรเจค หากต้องการปิดใช้งานบล็อก (disable) ให้คลิกขวาหรือกดค้างที่บล็อกเพื่อเปิดใช้งานเมนูบริบท จากนั้นเลือก ปิดใช้งานการบล็อก บล็อกดังกล่าวจะปรากฏเป็นสีเทาและมีระบายทับสีฟ้า ให้ทราบในโปรเจ็กต์

enable_a_block.png

หากต้องการเปิดการใช้งาน (enable) บล็อก ให้ทำตอนสตาร์ทโปรเจค โดยคลิกขวา หรือกดค้างที่บล็อกที่ถูกปิดใช้งานอยู่ เพื่อเปิดใช้งาน (enable) โดยเลือกจาก เมนูบริบท (context) จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน บล็อก (enable block)


ผลการจากปิดการใช้งาน (disable) บล๊อกใดบล๊อกหนึ่งโดยเฉพาะ

grayed_out_block.png

บล็อที่ถูกปิดใช้งาน (disabled) จะถูกแสดงเป็นสีเทาและมีระบายทับสีฟ้า

บล็อกแบบนี้ จะกลายเป็นเพียงความคิดเห็น (comment) คำสั่งงานในบล็อกนั้นๆ จะไม่มีผลต่อ project flow และไม่แสดงผลใดๆ

ในตัวอย่างนี้ code base จะเคลื่อนไปข้างหน้า 500 มิลลิเมตร (มม.) แล้วหยุด โดยทีได้ทำการ disable การหัน ตัว code base จะหยุดหลังเคลื่อนที่และไม่ทำการหันใดๆ


ผลกระทบกับบล็อกที่ซ้อนอยู่ใต้ (nested) บล็อกที่ใหญ่กว่าที่โดนสั่งปิดการใช้งาน (disable) โดยเฉพาะ

disable_loop.png

เมื่อคุณปิดใช้งานบล็อกที่มีบล็อกซ่อนอยู่ (nested) บล็อก ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน บล็อกในกรณีนี้ ได้แก่ เช่น ลูปหรือเงื่อนไข if-then-else ซึ่งมีบล็อกที่ซ้อนอยู่กัน สามารถปิดใช้งานได้ เสมือกันกับเป็นบล็อกเดี่ยวๆ

คลิกขวาหรือกดค้างเพื่อเปิดใช้งานเมนูบริบท (context) ของบล็อก ลูปหรือเงื่อนไข if-then-else จากนั้นเลือก ปิดใช้งาน (disable) บล็อก

grayed_out_loop.png

ภาพนี้ แสดงให้เห็นผล การจากการ disable การทำงาน loop ดังตัวอย่างที่ปรากฏนี้ รูปภาพของบล็อที่อยู่ใต้คำว่า When Started ปรากฏเป็นสีเทาและมีระบายทับสีฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะไม่มีการทำงานตามคำสั่งดังกล่าว

enable_loop_menu.png

ในตัวอย่างนี้ คำสั่งที่ระบุไว้ภายใต้พื้นที่ที่เป็นสีเทาซึ่งเราปิดการใช้งานแล้ว (disable) ก็จะไม่ดำเนินการ คุณสามารถเปิดใช้งานบล็อกหลักและบล็อกที่ซ้อนกันทั้งหมดภายในได้ โดยเปิดใช้งานเมนูบริบทของบล็อกหลักและเลือกเปิดใช้งานบล็อก

enabled_loop.png

เมื่อเปิดใช้งาน (enable) บล็อกหลัก บล็อกที่ซ้อนอยู่ในนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งานด้วย

ในตัวอย่างนี้ เมื่อบล็อกหลักถูกเปิดใช้งานแล้ว เวลารันโปรเจค ตัว Code Base จะเคลื่อนไปข้างหน้า 500 มิลลิเมตร (มม.) จากนั้นเลี้ยวขวา 90 องศา และทำพฤติกรรมเหล่านี้ ซ้ำ รวม 4 ครั้ง เพื่อให้ได้การขับเคลื่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


ปิดการใช้งานและเปิดใช้งานบล็อกซ้อนเดียว

Screen_Shot_2020-10-12_at_3.45.09_PM.png

คุณสามารถปิดการใช้งานบล็อกเ เพียงบล็อกเดียว แม้จะซ้อนอยู่ในเซทบล็อกที่ใหญ่กว่า อาทิ กรณีออกแบบการทำงานแบบลูปหรือเงื่อนไข if-then-else โดยทำตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการปิดใช้งานบล็อกอื่นๆ ก็คือ คลิกขวาหรือกดค้าง เพื่อเปิดใช้งานเมนูบริบท (context) ของบล็อกนั้นและเลือก ปิดการใช้งานบล็อก (Disable)

ในตัวอย่างนี้ มีบล็อกเพียงตัวเดียวในลูป ที่ถูกสั่งปิดใช้งาน

enable_a_nested_block.png

กรณีเปิดใช้งานบล็อกที่ซ้อนกันอยู๋ ให้คลิกขวา หรือกดค้าง เพื่อเปิดใช้งานเมนูบริบท (context)

can_t_enable_that.png

โปรดทราบว่าเมนูบริบท (context) สำหรับบล็อกหลัก (ในกรณีนี้คือบล็อก [Repeat]) จะไม่มีตัวเลือกให้เปิดใช้งานบล็อกที่ซ้อนในนั้น เนื่องจากตัวบล็อกหลักไม่ได้ถูกปิดใช้งาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: