การใช้มอเตอร์กับสมองทำให้ระบบ VEX GO มีชีวิตชีวาด้วยการเขียนโปรแกรม


ใช้มอเตอร์กับสมอง

การใช้ Motor กับ Brain ช่วยให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมมอเตอร์โดยใช้ VEXcode GO

เชื่อมต่อมอเตอร์กับสมองโดยเสียบสายเคเบิลมอเตอร์เข้ากับพอร์ตอัจฉริยะหนึ่งในสี่พอร์ตบนสมอง

GO_Brain-Motor2.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายมอเตอร์เข้ากับพอร์ตอัจฉริยะบนสมองจนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเข้าที่ Smart Port อย่างแน่นหนา

BlackPortConnections.png

ในการควบคุมมอเตอร์ด้วยสมอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์และแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับสมองเป็น

GO_สมอง-แบตเตอรี่-มอเตอร์2__1_.png

จากนั้นให้โปรแกรมมอเตอร์โดยใช้ VEXcode GO ดูบทความ กำหนดค่าแขนหุ่นยนต์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกจากหมวดหมู่ 'การเคลื่อนไหว' ใน VEXcode GO

VEXcode_GO.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: