การเริ่มต้นโครงการใน VEXcode GO

การเริ่มต้นโครงการด้วย VEXcode GO สามารถทำได้ในสามขั้นตอน

ขั้นแรก บันทึกโครงการ

project_is_saved.jpeg

หมายเหตุ: หากใช้ VEXcode GO เวอร์ชันบนเว็บ ตัวบ่งชี้ "บันทึก" จะไม่แสดงในแถบเครื่องมือ . ดูบทความ การโหลดและบันทึกโครงการในเบราว์เซอร์ Chrome สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบันทึกโครงการ VEXcode GO บนเว็บ .

ถัดไป เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ GO Brain และตรวจสอบว่าไอคอน Brain เป็นสีเขียวในแถบเครื่องมือ

conenct_to_the_Brain.jpeg

สุดท้าย เลือก 'เริ่มต้น' เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

select_start.jpeg

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: