การเข้าถึงความช่วยเหลือในโครงการ VEXcode VR Python

Help ช่วยอธิบายถึง ความหมายของคำสั่ง เพื่อผู้ใช้นำมาปรับใช้กับโปรเจค


การเข้าถึง Help จากกล่องเครื่องมือ (Tool Box)

Select help icon

เลือกไอคอน Help ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

context select help

จะเห็นหน้าจอขยายจากด้านขวา พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่เลือก

Select any help icon

เลือกคำสั่งอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม (หากมี)

close drive for

ซ่อนหน้าต่าง Help โดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอน Help


การเข้าถึง Help จาก Workspace (พื้นที่ทำงาน)

context select drive for

คลิกขวาหรือกดค้างที่คำสั่งใดๆ ในเวิร์กสเปซ

command help

เมนู context (บริบท) จะปรากฏขึ้น เลือก "คำสั่งช่วยเหลือ" (Command Help)

context select help

จะเห็นหน้าจอขยายจากด้านขวา พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่เลือก

close drive for

ซ่อนหน้าต่าง Help เมื่อเสร็จแล้วโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: