การเข้าถึงความช่วยเหลือในโครงการ VEXcode VR Python

วิธีใช้จะอธิบายว่าคำสั่งทำอะไรเพื่อให้คุณทราบได้ว่าคำสั่งนั้นมีประโยชน์สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณหรือไม่


การเข้าถึงความช่วยเหลือจากกล่องเครื่องมือ

เลือกไอคอนช่วยเหลือ

เลือกไอคอนวิธีใช้บนคำสั่งใดๆ ในกล่องเครื่องมือ

ความช่วยเหลือในการเลือกบริบท

คุณจะเห็นหน้าจอขยายจากด้านขวาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่เลือก

เลือกไอคอนความช่วยเหลือใดๆ

เลือกคำสั่งที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

ปิดไดรฟ์เพื่อ

ซ่อนหน้าต่างวิธีใช้เมื่อเสร็จแล้วโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้


การเข้าถึงความช่วยเหลือจากพื้นที่ทำงาน

บริบทเลือกไดรฟ์สำหรับ

คลิกขวาหรือกดคำสั่งใดๆ ในพื้นที่ทำงานค้างไว้

คำสั่งช่วยเหลือ

เมนูบริบทจะปรากฏขึ้น เลือก “คำสั่งช่วยเหลือ”

ความช่วยเหลือในการเลือกบริบท

คุณจะเห็นหน้าจอขยายจากด้านขวาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่เลือก

ปิดไดรฟ์เพื่อ

ซ่อนหน้าต่างวิธีใช้เมื่อเสร็จแล้วโดยเลือกลูกศรขวาถัดจากไอคอนวิธีใช้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: