การเปลี่ยนขนาดบล็อกใน VEXcode VR

คุณสามารถทำให้บล็อกในพื้นที่ทำงานของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ 

ใช้ปุ่มที่ด้านขวาล่างของพื้นที่ทำงาน 

Screen_Shot_2020-08-18_at_12.11.37_PM.png

  • ใช้ไอคอน + เพื่อทำให้บล็อกใหญ่ขึ้น
  • ใช้ไอคอน - เพื่อทำให้บล็อกเล็กลง
  • ใช้ไอคอน = เพื่อจัดบล็อกของโครงการให้อยู่ตรงกลางในพื้นที่ทำงาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: