การทำความเข้าใจฟังก์ชันใน VEXcode Pro V5

ฟังก์ชันเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาษาโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุด แต่ละโปรแกรมโดยพื้นฐานแล้วสามารถเป็นโปรแกรมได้โดยมีตัวแปร นิพจน์ ฯลฯ ของตัวเอง

ข้อดี:

  1. เพิ่มความสามารถในการอ่าน
  2. การนำกลับมาใช้ใหม่
  3. อนุญาตให้องค์กรแบบโมดูลาร์และการทดสอบ
  4. การห่อหุ้ม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: