ทำความเข้าใจกฎสำคัญในชื่อตัวแปรใน VEXcode Pro V5

ชื่อตัวแปรจะต้อง:

  • เริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือขีดล่าง (อาจประกอบด้วยตัวเลข)
  • ใช้ชื่อที่คำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์
  • ไม่เป็นหนึ่งในระบบคีย์เวิร์ด

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus