รุ่นที่ 2

Brain.2ndgen.png

เปิดสมอง

เปิดสมองโดยกดปุ่มตรวจสอบบนสมองโดยใส่แบตเตอรี่ไว้

หากสมองไม่เปิด ให้ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน จะต้องถูกปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะได้มีพลังงานให้กับสมอง หากต้องการปลุกแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มตรวจสอบแบตเตอรี่หรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จและการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ดูบทความนี้จากไลบรารี VEX

Brain-Drive-select-x-2.png

ปิดสมอง

ปิด Brain โดยกดปุ่ม X ค้างไว้จนกว่าหน้าจอ Brain จะเป็นสีดำ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: