การติดตั้งและการถอดวิทยุควบคุม VEX IQ (รุ่นที่ 1)

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมส่วนประกอบที่จำเป็น

รวบรวมรายการต่อไปนี้:

  • ตัวควบคุม VEX IQ
  • วิทยุ VEX IQ 1 เครื่อง
  • ไขควงฟิลลิป

หมายเหตุ: ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้วิทยุทำงานได้อย่างถูกต้อง คลิก ที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ 

หมายเหตุ: ไม่สำคัญว่าจะใช้วิทยุประเภทใดตราบใดที่วิทยุในคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นประเภทเดียวกับวิทยุใน VEX IQ Robot Brain จำเป็นต้องมีวิทยุที่ตรงกันเพื่อการเชื่อมต่อไร้สายที่เหมาะสม คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VEX IQ Radios 

ขั้นตอนที่ 2: ใส่วิทยุเข้าไปในคอนโทรลเลอร์

เลื่อนวิทยุเข้าไปในช่องเสียบวิทยุ ปรับทิศทางวิทยุโดยให้โลโก้ VEX หันไปทางด้านบนของคอนโทรลเลอร์ กดเข้าไปให้แน่นจนกระทั่งคลิกเข้าที่จนสุด 

หมายเหตุ: หากวิทยุถูกถอดออกบ่อยๆ จะเป็นการดีกว่าถ้าถอดประตูแบตเตอรี่ตัวควบคุมออกก่อนใส่วิทยุ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สลักยึดพลาสติกเกิดความเครียด

หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์จะรองรับวิทยุทั้งสามประเภท


ขั้นตอนที่ 3: ถอดวิทยุออกจากคอนโทรลเลอร์

ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ตัวควบคุมออกโดยใช้ไขควงหัวแฉกก่อนที่จะพยายามถอดวิทยุ

ดึงวิทยุให้แน่นเพื่อถอดออกเมื่อถอดประตูแบตเตอรี่ตัวควบคุมออกแล้ว

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: