Włączanie/wyłączanie — IQ Brain (1. gen.)

1. generacja

Włącz mózg

Włącz Brain, naciskając przycisk Sprawdź na Brain.

Wyłącz mózg

Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.

Włączanie i wyłączanie zasilania polega na ponownym uruchomieniu urządzenia poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie. Często robi się to w przypadku sprzętu elektronicznego, aby go zresetować, jeśli wydaje się, że sprzęt działa nieprawidłowo.

Jeśli Brain jest zawieszony, a przyciski nie reagują, spróbuj wyjąć baterię VEX IQ i ponownie ją zainstalować. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zainstalować i wyjąć baterię VEX IQ.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: