Przesyłanie i pobieranie labiryntów w Wall Maze+

Korzystając z Wall Maze+ Playground w VEXcode VR, możesz pobrać labirynt na swoje urządzenie i udostępnić go uczniom, albo jeden z kolegów z klasy może chcieć udostępnić labirynt innemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania i przesyłania labiryntów na plac zabaw Wall Maze+.

Screen_Shot_2022-08-17_at_5.05.36_PM.png


Pobieranie labiryntu

Screen_Shot_2022-08-17_at_5.08.26_PM.png

Po ukończeniu labiryntu możesz pobrać go na swoje urządzenie, korzystając z ikony Zapisz.

Screen_Shot_2022-07-05_at_11.52.37_AM.png

Twój plik labiryntu zostanie pobrany na Twoje urządzenie w wyznaczonym folderze Pobrane. Zostanie zapisany jako plik.vrmaze

Uwaga:To zdjęcie zostało zrobione na urządzeniu z systemem MacOS. Może to wyglądać inaczej niż pliki do pobrania na Twoim urządzeniu.


Przesyłanie labiryntu

Screen_Shot_2022-07-05_at_12.13.00_PM.png

Aby przesłać wcześniej zaprojektowany labirynt, wybierz ikonę Prześlij.

Screen_Shot_2022-08-17_at_5.12.38_PM.pngScreen_Shot_2022-08-17_at_5.11.06_PM.png

Ikona przesyłania pojawia się zarówno w głównym oknie Wall Maze+ Playground, jak i w oknie edytora.

Screen_Shot_2022-07-26_at_12.12.04_PM.png

Przejdź do folderu na swoim urządzeniu, w którym zapisany jest plik .vrmaze.

Uwaga:Do Wall Maze+ Playground można przesłać tylkopliki .vrmaze.

Screen_Shot_2022-08-17_at_5.15.52_PM.png

Labirynt pojawi się następnie w oknie placu zabaw.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: