Parowanie kontrolera (1. generacji) z mózgiem (2. generacji) – IQ

Parowanie mózgu IQ (1. generacji) z kontrolerem IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.

VEX IQ zapewnia kompatybilność krzyżową, jeśli chodzi o parowanie IQ Brain (2. generacji) z kontrolerem IQ (1. generacji). Czytaj dalej, aby poznać kroki parowania IQ Brain (2. generacji) z kontrolerem IQ (1. generacji).

 

home_screen.png

Włącz mózg

ustawienia.png

Przejdź w prawo i wybierz ustawienia

link.png

Przejdź w prawo i wybierz Link

Iq2_Link_buttons.png

Na ekranie pojawi się obraz przedstawiający przyciski, które należy nacisnąć na kontrolerze

IQ_1_Controller.png

Na kontrolerze:

  • Przytrzymaj przyciski L w górę i L w dół
  • Naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk zasilania, wciąż przytrzymując przyciski L
  • Dioda LED na kontrolerze zmieni kolor z zielonego na czerwony

Uwaga, kontroler 1. generacji nie zostanie sparowany z mózgiem 2. generacji, chyba że kontroler VEX IQ (1. generacji) ma zainstalowane niebieskie inteligentne radio. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i usuwania radia kontrolera VEX IQ (1. generacji), ten artykuł z Biblioteki VEX.

kontroler_connected.png

Po kilku sekundach Kontroler powinien automatycznie połączyć się z Brainem

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: