Zrozumienie nazw przycisków i joysticków na kontrolerze EXP

VEXcode EXP może uzyskać dostęp do danych z kontrolera EXP, odwołując się do przycisków i osi joysticka według ich nazw.


Położenie i nazwy przycisków i joysticków

Poniższy obrazek przedstawia nazwy i lokalizacje przycisków i joysticków. Przyciski zwracają wartości:

  • 1 - Wciśnięty
  • 0 - Nie naciśnięto/zwolniono

EXP_Controller_with_Labels.png

Każda oś joysticka zwraca wartość z zakresu od -100 do +100, a po wyśrodkowaniu zwraca wartość zero.


Bloki zawierające przyciski kontrolera i joysticki

Podczas programowania w VEXcode EXP zrozumienie nazw przycisków i joysticków, a także ich położenia na kontrolerze pomaga określić, który blok powinien zostać użyty. 


Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kontrolera, artykuły w sekcji Kontroler w Bibliotece STEM.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: