Korzystanie z konsoli Print Console w VEXcode IQ z blokami

Print Console umożliwia użytkownikowi wyświetlanie komunikatów, raportowanie wartości czujników lub prezentację danych z projektów VEXcode IQ. Konsola Print Console umożliwia także zapisywanie wydruków w postaci pliku tekstowego.

Konsola Print Console może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, dostarczając wskazówek wizualnych, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode IQ w określonym momencie , , tworząc w ten sposób wizualne połączenie pomiędzy projektem a działaniami robota IQ.

Konsola Print Console musi mieć aktywną komunikację pomiędzy mózgiem VEX IQ (2. generacji) a urządzeniem używanym z VEXcode IQ. Można to osiągnąć poprzez:

Połączenie USB

USB_Connection.png

Bezprzewodowo za pośrednictwem kontrolera

Wireless_Via_Controller.png

Uwaga: Komunikacja Bluetooth jest niedostępna.


Jak otworzyć konsolę drukowania

wybierz_monitor_display_icon.png

Konsola Print Console znajduje się na wyświetlaczu IQ Monitor. Aby otworzyć program Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Pomocy.

monitor_display_will_open.png

Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola Print Console znajduje się po prawej stronie.


Jak używać programu Print Console w projekcie

Spójrz i narysuj bloki uruchamiające program Print Console

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.55.07_AM.png

Bloki Specialized Look są używane w projekcie VEXcode IQ w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, raportowane wartości ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika lub urządzenia.

Funkcja Pomoc w VEXcode IQ dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programowania. Informacje na temat dostępu do funkcji Pomoc można znaleźć w tym artykule.

set_pen_color_block.png

Bloku [Ustaw kolor pióra] w kategorii Rysuj można także użyć w programie Print Console, wybierając opcję „Konsola” z menu rozwijanego.

Stosowanie bloków wyglądu za pomocą programu Print Console

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.45.57_AM.png

Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować wiadomość lub wyświetlić dane w programie Print Console.

Aby skorzystać z bloków Print, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu. Z menu rozwijanego wybierz „Konsola”.

Uwaga: Aby tekst pojawił się w programie Print Console, musi być włączona część bloku „i ustaw kursor do następnego wiersza”.

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.45.00_AM.png

Pobierz projekt do IQ Robot Brain i wybierz „Uruchom”.

Zobacz ten artykuł na temat pobierania i uruchamiania projektu. 

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.44.21_AM.png

Po wybraniu opcji „Uruchom” projekt zostanie uruchomiony, a kolorowy tekst lub zaprogramowane wartości zostaną wydrukowane w programie Print Console zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode IQ.

Stosowanie bloków rysunkowych za pomocą programu Print Console

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.58.57_AM.png

Użyj bloków rysowania w projekcie, aby zmienić kolor tekstu w programie Print Console.

Aby skorzystać z bloku [Ustaw kolor pisaka], wybierz blok [Ustaw kolor pisaka] i dodaj go do projektu.

Z menu rozwijanego wybierz „Konsola”.

Uwaga: Blok [Ustaw kolor pisaka] jest jedynym blokiem rysowania, którego można używać w konsoli.

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.45.00_AM.png

Pobierz projekt do IQ Robot Brain i wybierz „Uruchom”.

Zobacz ten artykuł na temat pobierania i uruchamiania projektu blokowego. 

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.57.59_AM.png

Po wybraniu opcji „Uruchom” projekt zostanie uruchomiony, a kolorowy tekst lub zaprogramowane wartości zostaną wydrukowane w programie Print Console zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode IQ.


Wyczyść wiersze w programie Print Console

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.50.56_AM.png

Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego usunięcia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w lewym dolnym rogu programu Print Console.

Screen_Shot_2021-11-18_at_10.23.34_AM.png

Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku [Wyczyść wszystkie wiersze].

Dodaj blok [Wyczyść wszystkie wiersze] do projektu, aby usunąć wszystkie linie w Print Console.

W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w programie Print Console. Po 3 sekundach wszystkie wiersze zostaną usunięte. Następnie w programie Print Console zostanie wydrukowany komunikat „Goodbye”, który zniknie po 3 sekundach.


Zapisz z programu Print Console

Screen_Shot_2021-11-17_at_11.54.06_AM.png

Zapisywanie informacji z programu Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” na dole programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik .

pobrany_logs.png

Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na Twoim urządzeniu jako plik .

Uwaga: Plik nie zapisuje wydrukowanych kolorów.


Przykładowe projekty wykorzystujące Print Console

Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie

Za pomocą programu Print Console można raportować wartości zmiennych w określonych momentach projektu. 

zmienna_reporting_print_console.png
Screen_Shot_2021-11-17_at_11.20.19_AM.png

Użyj programu Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable”.

W projekcie po lewej stronie Print Console wyświetla wartości zmiennych po naciśnięciu przycisków Brain. Zmienna zwiększa się po naciśnięciu przycisku „w lewo” i maleje po naciśnięciu przycisku „w prawo”. 


Raportuj wartości i dane wykrywane w projekcie

Konsoli Print Console można używać do raportowania danych z czujników w wybranych momentach projektu.

Screen_Shot_2021-11-18_at_9.36.23_AM.png
Screen_Shot_2021-11-18_at_9.35.39_AM.png

Dane zebrane przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje na temat procesów projektowych, w tym informacje z czujników IQ Robot. Po uruchomieniu bloku [Drukuj] można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.

W projekcie po lewej stronie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez czujnik bezwładnościowy wbudowany w mózg IQ (2. generacji), zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany rejestrowane przez czujnik bezwładnościowy w określonych momentach działania projektu: czas w sekundach i obrót BaseBota w stopniach.

Uwaga: Projekt w tym przykładzie wykorzystuje szablon BaseBot (układ napędowy, 2 silniki) (2. generacji).

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: